Bij haar oprichting in 2004 ontving Delcredere NV, een private onderneming die kortlopende exportkredietrisico's verzekert, een startkapitaal van 150 miljoen euro van het moederbedrijf ONDD, een openbare onderneming die zich toelegt op exportkredieten op lange termijn. Na een klacht opende de Europese Commissie twee jaar geleden een onderzoek naar staatssteun en ze stelt nu vast dat 36,6 miljoen euro van het kapitaal is gebruikt voor verzekeringsproducten die ook beschikbaar zijn bij private spelers op de markt. Delcredere ontving dus een ongeoorloofd economisch voordeel dat moet terugbetaald worden aan de overheid. De Commissie gaf wel groen licht voor de overige 113,4 miljoen euro. Dit bedrag diende namelijk voor producten die niet of slechts beperkt werden aangeboden door particuliere spelers. "Staatssteun gebruiken om kunstmatig een nieuwe speler te creëren of een minder doelmatige speler in leven te houden, drukt levensvatbare concurrenten die zonder overheidssubsidies moeten opereren uit de markt. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de tarieven, de kwaliteit en de dienstverlening in de sector", lichtte eurocommissaris voor concurrentie Joaquín Almunia toe. Hij nam overigens een gelijkaardige beslissing in het dossier van de Italiaanse exportkredietverzekeraar SACE. (ANA)

Bij haar oprichting in 2004 ontving Delcredere NV, een private onderneming die kortlopende exportkredietrisico's verzekert, een startkapitaal van 150 miljoen euro van het moederbedrijf ONDD, een openbare onderneming die zich toelegt op exportkredieten op lange termijn. Na een klacht opende de Europese Commissie twee jaar geleden een onderzoek naar staatssteun en ze stelt nu vast dat 36,6 miljoen euro van het kapitaal is gebruikt voor verzekeringsproducten die ook beschikbaar zijn bij private spelers op de markt. Delcredere ontving dus een ongeoorloofd economisch voordeel dat moet terugbetaald worden aan de overheid. De Commissie gaf wel groen licht voor de overige 113,4 miljoen euro. Dit bedrag diende namelijk voor producten die niet of slechts beperkt werden aangeboden door particuliere spelers. "Staatssteun gebruiken om kunstmatig een nieuwe speler te creëren of een minder doelmatige speler in leven te houden, drukt levensvatbare concurrenten die zonder overheidssubsidies moeten opereren uit de markt. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de tarieven, de kwaliteit en de dienstverlening in de sector", lichtte eurocommissaris voor concurrentie Joaquín Almunia toe. Hij nam overigens een gelijkaardige beslissing in het dossier van de Italiaanse exportkredietverzekeraar SACE. (ANA)