Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene beschouwt de opdracht die hij heeft gekregen van de koning als vervuld, maar zal de eerste minister en de partijvoorzitters op hun vraag bijstaan tijdens de onderhandelingen.

Dat heeft hij dinsdagavond meegedeeld. Dehaene wijst erop dat hij belast was met de opdracht om een voorstel te maken voor de eerste minister en de voorzitters van de meerdertheidspartijen, die onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde.

Dehaene zegt dat hij de voorstellen heeft laten omzetten in wetsvoorstellen om bij de latere uitwerking nieuwe problemen te vermijden.

'Deze wetsvoorstellen vormen een geheel dat een evenwichtig compromis nastreeft tussen vaak tegengestelde stellingen. Ze zijn bedoeld als basis van onderhandeling' , aldus Dehaene.

Volgens hem kunnen ze de basis vormen van een akkoord mits daartoe de politieke wil aanwezig is.

'Uit de discretie waarin ik, op een paar uitzonderingen na, heb kunnen werken, blijkt dat mijn gesprekspartners die wil hadden', aldus Dehaene. Hij zal zijn voorstellen om dezelfde redenen van discretie niet bekend maken

'Met deze voorstellen heb ik de opdracht die de Koning mij had toevertrouwd vervuld. Op vraag van de Eerste Minister en de partijvoorzitters heb ik aanvaard hen verder bij te staan tijdens de onderhandelingen', aldus Dehaene.

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene beschouwt de opdracht die hij heeft gekregen van de koning als vervuld, maar zal de eerste minister en de partijvoorzitters op hun vraag bijstaan tijdens de onderhandelingen.Dat heeft hij dinsdagavond meegedeeld. Dehaene wijst erop dat hij belast was met de opdracht om een voorstel te maken voor de eerste minister en de voorzitters van de meerdertheidspartijen, die onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde.Dehaene zegt dat hij de voorstellen heeft laten omzetten in wetsvoorstellen om bij de latere uitwerking nieuwe problemen te vermijden.'Deze wetsvoorstellen vormen een geheel dat een evenwichtig compromis nastreeft tussen vaak tegengestelde stellingen. Ze zijn bedoeld als basis van onderhandeling' , aldus Dehaene.Volgens hem kunnen ze de basis vormen van een akkoord mits daartoe de politieke wil aanwezig is. 'Uit de discretie waarin ik, op een paar uitzonderingen na, heb kunnen werken, blijkt dat mijn gesprekspartners die wil hadden', aldus Dehaene. Hij zal zijn voorstellen om dezelfde redenen van discretie niet bekend maken'Met deze voorstellen heb ik de opdracht die de Koning mij had toevertrouwd vervuld. Op vraag van de Eerste Minister en de partijvoorzitters heb ik aanvaard hen verder bij te staan tijdens de onderhandelingen', aldus Dehaene.