"DéFI zal opnieuw een brede informatiecampagne starten om de uitbreiding van Brussel te eisen. Het zal een essentieel campagnethema worden voor zijn kandidaten in de aanloop naar de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in de rand, zodat de kiezer weet wie hem echt verdedigt", kondigden partijvoorzitter Olivier Maingain en lokaal voorzitster Sophie Rohonyi van DéFI in de randgemeenten aan. Volgens hen kwam het arrest van de Raad van State niet als een verrassing na de weigering van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om Thiéry niet te benoemen. Zoals Thiéry in het parlement verklaarde bij de laatste staatshervorming, biedt de procedure geen garantie dat de verkiezingen worden gerespecteerd, stellen Maingain en Rohonyi. Damien Thiéry zetelt momenteel voor de MR in de Kamer, maar hoorde in het verleden bij FDF. "Zelfs na er over te waken dat de kiezers bij de laatste verkiezingen in Linkebeek in december 2015 in het Nederlands werden opgeroepen, hebben Thiéry en zijn college Homans noch de Raad van State kunnen overtuigen de keuze van de kiezer te respecteren. Dat betekent dat er slechts respect zal zijn voor de democratie in die (faciliteiten)gemeenten indien ze aan het Brussels gewest worden toegevoegd. Dat is de enige vreedzame oplossing om de taalrechten van alle inwoners van die gemeenten te laten gelden", luidt het. (Belga)

"DéFI zal opnieuw een brede informatiecampagne starten om de uitbreiding van Brussel te eisen. Het zal een essentieel campagnethema worden voor zijn kandidaten in de aanloop naar de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in de rand, zodat de kiezer weet wie hem echt verdedigt", kondigden partijvoorzitter Olivier Maingain en lokaal voorzitster Sophie Rohonyi van DéFI in de randgemeenten aan. Volgens hen kwam het arrest van de Raad van State niet als een verrassing na de weigering van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om Thiéry niet te benoemen. Zoals Thiéry in het parlement verklaarde bij de laatste staatshervorming, biedt de procedure geen garantie dat de verkiezingen worden gerespecteerd, stellen Maingain en Rohonyi. Damien Thiéry zetelt momenteel voor de MR in de Kamer, maar hoorde in het verleden bij FDF. "Zelfs na er over te waken dat de kiezers bij de laatste verkiezingen in Linkebeek in december 2015 in het Nederlands werden opgeroepen, hebben Thiéry en zijn college Homans noch de Raad van State kunnen overtuigen de keuze van de kiezer te respecteren. Dat betekent dat er slechts respect zal zijn voor de democratie in die (faciliteiten)gemeenten indien ze aan het Brussels gewest worden toegevoegd. Dat is de enige vreedzame oplossing om de taalrechten van alle inwoners van die gemeenten te laten gelden", luidt het. (Belga)