Met de hand op het hart luisterde minister Dedonder naar de Brabançonne, nadat ze eerst de troepen geschouwd had voor de deuren van het hoofdkwartier. Daarna legde ze een korte verklaring af, waarin ze zei dat de rekrutering van nieuwe militairen en de modernisering van Defensie prioriteiten worden van haar beleid. Zowel de plaatsen waar de militairen tewerkgesteld zijn, de legerinfrastructuur als het materieel zijn aan een upgrade toe, klonk het. "We willen erg veel gaan rekruteren, vooral onder de jongeren, en met aandacht voor diversiteit. Defensie zal opnieuw een instrument van sociale vooruitgang worden, met onderwijs als voornaamste pijler. Het uitbouwen van een carrière binnen Defensie moet ook aantrekkelijker worden", zei ze. Volgens Dedonder is de strategische visie die loopt tot 2030 een "stevige basis om op verder te bouwen", maar "moeten verschillende zaken nog worden verdiept". Wat het Defensiebudget betreft, bleef ze voorzichtig. "Ik hoop op bijkomende middelen om de grote lijnen te financieren van het beleid dat ik wil voeren", klonk het. Op uitnodiging van Chef Defensie admiraal Michel Hofman tekende Dedonder het Gulden Boek van het hoofdkwartier. Vervolgens werd ze door de verschillende directies en componenten van het leger gebrieft. (Belga)

Met de hand op het hart luisterde minister Dedonder naar de Brabançonne, nadat ze eerst de troepen geschouwd had voor de deuren van het hoofdkwartier. Daarna legde ze een korte verklaring af, waarin ze zei dat de rekrutering van nieuwe militairen en de modernisering van Defensie prioriteiten worden van haar beleid. Zowel de plaatsen waar de militairen tewerkgesteld zijn, de legerinfrastructuur als het materieel zijn aan een upgrade toe, klonk het. "We willen erg veel gaan rekruteren, vooral onder de jongeren, en met aandacht voor diversiteit. Defensie zal opnieuw een instrument van sociale vooruitgang worden, met onderwijs als voornaamste pijler. Het uitbouwen van een carrière binnen Defensie moet ook aantrekkelijker worden", zei ze. Volgens Dedonder is de strategische visie die loopt tot 2030 een "stevige basis om op verder te bouwen", maar "moeten verschillende zaken nog worden verdiept". Wat het Defensiebudget betreft, bleef ze voorzichtig. "Ik hoop op bijkomende middelen om de grote lijnen te financieren van het beleid dat ik wil voeren", klonk het. Op uitnodiging van Chef Defensie admiraal Michel Hofman tekende Dedonder het Gulden Boek van het hoofdkwartier. Vervolgens werd ze door de verschillende directies en componenten van het leger gebrieft. (Belga)