Compernol stelde dat de huidige budgettaire evolutie volgens de strategische visie de defensie-uitgaven in 2024 zal brengen op 1,1 procent van het bbp. Dat is 'ruim onvoldoende om de uitstaande schuld op dat moment te betalen'. Ook is dat percentage ruim onder het doel van 2 procent van de NAVO. In 2014 gingen de lidstaten immers het engagement aan hun defensie-uitgagen tegen 2024 te verhogen tot 2 procent van het bbp.

'Een verhoging van de defensie-inspanning zal nodig zijn in de volgende legislatuur teneinde de behoeften aan betalingsmiddelen van Defensie te dekken en de aangegane verbintenissen naar de NAVO minstens gedeeltelijk en op een geloofwaardige manier tegemoet te komen', aldus de generaal op de receptie, in aanwezigheid van onder meer minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders.

Tijdens zijn toespraak onderstreepte de chef Defensie ook de noodzaak om in het personeel te investeren. Zo moet de aantrekkelijkheid van het militaire beroep, de rekrutering en de competitiviteit op de arbeidsmarkt van Defensie worden verbeterd. 'Feit is dat Defensie in de komende vijf jaar inderdaad meer dan 10.000 jonge mensen moet rekruteren om de gaten dicht te rijden. Feit is ook dat ik niet de enige CEO ben in dit land die voor zulk een uitdaging staat. The war on talent is een feit, de concurrentie is groot', aldus Compernol. 'Politie en Defensie putten uit dezelfde vijver, IT'ers en cyberspecialisten zijn even noodzakelijk in burgerbedrijven als bij Defensie.'

Compernol stelde dat de huidige budgettaire evolutie volgens de strategische visie de defensie-uitgaven in 2024 zal brengen op 1,1 procent van het bbp. Dat is 'ruim onvoldoende om de uitstaande schuld op dat moment te betalen'. Ook is dat percentage ruim onder het doel van 2 procent van de NAVO. In 2014 gingen de lidstaten immers het engagement aan hun defensie-uitgagen tegen 2024 te verhogen tot 2 procent van het bbp. 'Een verhoging van de defensie-inspanning zal nodig zijn in de volgende legislatuur teneinde de behoeften aan betalingsmiddelen van Defensie te dekken en de aangegane verbintenissen naar de NAVO minstens gedeeltelijk en op een geloofwaardige manier tegemoet te komen', aldus de generaal op de receptie, in aanwezigheid van onder meer minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders. Tijdens zijn toespraak onderstreepte de chef Defensie ook de noodzaak om in het personeel te investeren. Zo moet de aantrekkelijkheid van het militaire beroep, de rekrutering en de competitiviteit op de arbeidsmarkt van Defensie worden verbeterd. 'Feit is dat Defensie in de komende vijf jaar inderdaad meer dan 10.000 jonge mensen moet rekruteren om de gaten dicht te rijden. Feit is ook dat ik niet de enige CEO ben in dit land die voor zulk een uitdaging staat. The war on talent is een feit, de concurrentie is groot', aldus Compernol. 'Politie en Defensie putten uit dezelfde vijver, IT'ers en cyberspecialisten zijn even noodzakelijk in burgerbedrijven als bij Defensie.'