Het zowat twintig bladzijden tellende rapport, dat aan enkele hoge officieren wordt toegeschreven, stelt dat Defensie kampt met een acuut personeelstekort en dat de staat van het militair materieel bedroevend is. "De verschrompeling van het leger kan niet meer worden gestopt, het point of no return is al een tijdje overschreden", stelt het document. Volgens een goed ingelichte bron werd een onderzoek gestart dat gerechtelijke gevolgen zou kunnen hebben. Er is meer aan de hand dan een deontologische fout, luidt het. Het rapport toont immers alle kenmerken van een officieel document, met de hoofding en referenties die gebruikelijk zijn bij militaire documenten. Geen enkele officiële instantie heeft evenwel zo'n rapport besteld en er werd een vals rangnummer gebruikt - al werden bepaalde gegevens gemaskeerd. (DLA)

Het zowat twintig bladzijden tellende rapport, dat aan enkele hoge officieren wordt toegeschreven, stelt dat Defensie kampt met een acuut personeelstekort en dat de staat van het militair materieel bedroevend is. "De verschrompeling van het leger kan niet meer worden gestopt, het point of no return is al een tijdje overschreden", stelt het document. Volgens een goed ingelichte bron werd een onderzoek gestart dat gerechtelijke gevolgen zou kunnen hebben. Er is meer aan de hand dan een deontologische fout, luidt het. Het rapport toont immers alle kenmerken van een officieel document, met de hoofding en referenties die gebruikelijk zijn bij militaire documenten. Geen enkele officiële instantie heeft evenwel zo'n rapport besteld en er werd een vals rangnummer gebruikt - al werden bepaalde gegevens gemaskeerd. (DLA)