Het Rekenhof boog zich al voor de derde keer over de bouw van het gebouw aan de Leopold II-laan in Evere. Ondanks de extra kosten van 44% van de hoofdopdracht voor de bouw in vergelijking met de initiële offerte, bleef het eindbedrag (657 miljoen euro) onder het budget dat de NAVO in 2009 machtigde (679 miljoen euro). Het initiële bedrag van alle opdrachten samen was 569 miljoen euro. Het eindbedrag klokte af op 826 miljoen euro. De cijferaars stellen dat verschillende redenen aan de basis liggen van de extra kosten en vertragingen. Sommige waren onvoorzienbaar en niet te vermijden. Andere die wel voorzienbaar waren, zouden de initiële kosten hebben doen stijgen als ze van bij het begin opgenomen waren. Er zijn ook redenen die deels toe te schrijven aan BAM Alliance - de hoofdopdrachthouder van de bouw. Maar ook de vele actoren die betrokken waren bij de bouw hebben vertragingen en extra kosten in de hand gewerkt. Hoewel België van de NAVO een vergoeding krijgt van 3% van de werkelijke kosten van de werken (22,9 miljoen euro), heeft het netto 2,4 miljoen euro kosten gedragen om het project te beheren. Die zijn voornamelijk toe te schrijven aan de financiering van een Project Management Team (PMT) dat bij Defensie werd opgericht om de studies en werken te leiden. Die berekening houdt echter geen rekening met de politieke en economische winsten van de inplanting van de NAVO-zetel in Brussel, zegt het Rekenhof. Het Rekenhof besluit dat Defensie de financiële risico's van het project voor de Belgische Staat voldoende onder controle heeft gehouden. Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging opgelopen, hoofdzakelijk bij de hoofdopdracht voor de bouw. De andere opdrachten hebben de planning daarvan ondergaan. (Belga)

Het Rekenhof boog zich al voor de derde keer over de bouw van het gebouw aan de Leopold II-laan in Evere. Ondanks de extra kosten van 44% van de hoofdopdracht voor de bouw in vergelijking met de initiële offerte, bleef het eindbedrag (657 miljoen euro) onder het budget dat de NAVO in 2009 machtigde (679 miljoen euro). Het initiële bedrag van alle opdrachten samen was 569 miljoen euro. Het eindbedrag klokte af op 826 miljoen euro. De cijferaars stellen dat verschillende redenen aan de basis liggen van de extra kosten en vertragingen. Sommige waren onvoorzienbaar en niet te vermijden. Andere die wel voorzienbaar waren, zouden de initiële kosten hebben doen stijgen als ze van bij het begin opgenomen waren. Er zijn ook redenen die deels toe te schrijven aan BAM Alliance - de hoofdopdrachthouder van de bouw. Maar ook de vele actoren die betrokken waren bij de bouw hebben vertragingen en extra kosten in de hand gewerkt. Hoewel België van de NAVO een vergoeding krijgt van 3% van de werkelijke kosten van de werken (22,9 miljoen euro), heeft het netto 2,4 miljoen euro kosten gedragen om het project te beheren. Die zijn voornamelijk toe te schrijven aan de financiering van een Project Management Team (PMT) dat bij Defensie werd opgericht om de studies en werken te leiden. Die berekening houdt echter geen rekening met de politieke en economische winsten van de inplanting van de NAVO-zetel in Brussel, zegt het Rekenhof. Het Rekenhof besluit dat Defensie de financiële risico's van het project voor de Belgische Staat voldoende onder controle heeft gehouden. Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging opgelopen, hoofdzakelijk bij de hoofdopdracht voor de bouw. De andere opdrachten hebben de planning daarvan ondergaan. (Belga)