Tijdens de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar kwam de regering Di Rupo overeen dat Defensie 100 miljoen euro moet besparen. Bij de bespreking van de beleidsverklaring in de Kamer raakte al bekend dat 67,3 miljoen euro wordt ingevuld door een tragere levering van twee NH-90 helikopters. De rest van het bedrag komt van besparingen in de uitgavenkredieten. "Ondanks dit aanzienlijke bedrag blijven de gevolgen voor het departement echter relatief beperkt", verzekert De Crem. "Aan het personeel en de operationaliteit wordt immers niet geraakt, evenmin aan de paraatstelling en de verdere uitvoering van het plan 'de voltooiing van de transformatie', dat ondertussen vrijwel volledig is gerealiseerd." De latere levering van de helikopters zal volgens de CD&V-minister geen impact hebben op de Search & Rescue activiteiten aan de kust. Grote investeringsprojecten zullen evenmin sneuvelen. "Dit is onder meer het gevolg van doorgedreven onderhandelen met geïnteresseerde bedrijven voor investeringen. We verwerven dus wat we voor ogen hadden, echter aan een gunstigere prijs", luidt het. De referentie voor De Crem blijft te komen tot een Defensie met 30.000 militairen en 2.000 burgers tegen 1 januari 2015, het opnieuw aanknopen met de noodzakelijke investeringen in de wederuitrusting en onze internationale engagementen blijven waarmaken. "Deze ambitie zoals vastgelegd in het regeerakkoord wordt door dit begrotingsakkoord niet op de helling gezet", besluit hij. (DLA)

Tijdens de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar kwam de regering Di Rupo overeen dat Defensie 100 miljoen euro moet besparen. Bij de bespreking van de beleidsverklaring in de Kamer raakte al bekend dat 67,3 miljoen euro wordt ingevuld door een tragere levering van twee NH-90 helikopters. De rest van het bedrag komt van besparingen in de uitgavenkredieten. "Ondanks dit aanzienlijke bedrag blijven de gevolgen voor het departement echter relatief beperkt", verzekert De Crem. "Aan het personeel en de operationaliteit wordt immers niet geraakt, evenmin aan de paraatstelling en de verdere uitvoering van het plan 'de voltooiing van de transformatie', dat ondertussen vrijwel volledig is gerealiseerd." De latere levering van de helikopters zal volgens de CD&V-minister geen impact hebben op de Search & Rescue activiteiten aan de kust. Grote investeringsprojecten zullen evenmin sneuvelen. "Dit is onder meer het gevolg van doorgedreven onderhandelen met geïnteresseerde bedrijven voor investeringen. We verwerven dus wat we voor ogen hadden, echter aan een gunstigere prijs", luidt het. De referentie voor De Crem blijft te komen tot een Defensie met 30.000 militairen en 2.000 burgers tegen 1 januari 2015, het opnieuw aanknopen met de noodzakelijke investeringen in de wederuitrusting en onze internationale engagementen blijven waarmaken. "Deze ambitie zoals vastgelegd in het regeerakkoord wordt door dit begrotingsakkoord niet op de helling gezet", besluit hij. (DLA)