Rasmussen is sinds 2009 aan de macht. Hij leidt een minderheidsregering van zijn Liberale Partij en de conservatieven met gedoogsteun van de Deense Volkspartij die het op migranten heeft gemunt. Hij moest tegen november nieuwe verkiezingen uitschrijven. De laatste stembusgang dateert van november 2007. Recente opiniepeilingen laten uitschijnen dat de regeringspartijen ver achterliggen op de naar links neigende oppositie. (JDE)

Rasmussen is sinds 2009 aan de macht. Hij leidt een minderheidsregering van zijn Liberale Partij en de conservatieven met gedoogsteun van de Deense Volkspartij die het op migranten heeft gemunt. Hij moest tegen november nieuwe verkiezingen uitschrijven. De laatste stembusgang dateert van november 2007. Recente opiniepeilingen laten uitschijnen dat de regeringspartijen ver achterliggen op de naar links neigende oppositie. (JDE)