Al sinds de lockdown hebben de academies hard gewerkt om hun leerlingen bij de les te houden. Dat deden ze onder meer via online afstandsonderwijs of blended learning. Ze organiseerden ook hun werking en infrastructuur om aan kleine groepen toch te kunnen lesgeven. "Leerlingen bleken enorm veel nood te hebben om hun kunst te blijven beoefenen", benadrukt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de OVSG. "Kunst biedt troost, kunst verbindt, kunst biedt perspectief, zeker en vooral in tijden van deze pandemie." Op basis van een steekproef stelt de OVSG vast dat de impact van corona op het leerlingenaantal lokaal verschilt. Sommige academies, vooral deze met een iets ouder publiek, merkten een daling van het aantal leerlingen. Bij andere blijft het stabiel. Globaal genomen wordt de daling van het aantal leerlingen geschat op 4 procent. Omdat de omkadering en werkingsmiddelen van een academie worden berekend op basis van het aantal leerlingen van het voorbije schooljaar, heeft dat rechtstreekse gevolgen. Daarom vraagt de OVSG om de omkadering voor volgend schooljaar veilig te stellen. "Zo kunnen onze academies het kwaliteitsvolle onderwijs dat ze bieden ook in de toekomst blijven maken", aldus Delbaere. Hij vraagt onder meer dat de overheid compenserende maatregelen neemt zodat het kwaliteitsvolle deeltijds kunstonderwijs, waarin lokale besturen al decennia investeren, volgend schooljaar een doorstart kan maken. (Belga)

Al sinds de lockdown hebben de academies hard gewerkt om hun leerlingen bij de les te houden. Dat deden ze onder meer via online afstandsonderwijs of blended learning. Ze organiseerden ook hun werking en infrastructuur om aan kleine groepen toch te kunnen lesgeven. "Leerlingen bleken enorm veel nood te hebben om hun kunst te blijven beoefenen", benadrukt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de OVSG. "Kunst biedt troost, kunst verbindt, kunst biedt perspectief, zeker en vooral in tijden van deze pandemie." Op basis van een steekproef stelt de OVSG vast dat de impact van corona op het leerlingenaantal lokaal verschilt. Sommige academies, vooral deze met een iets ouder publiek, merkten een daling van het aantal leerlingen. Bij andere blijft het stabiel. Globaal genomen wordt de daling van het aantal leerlingen geschat op 4 procent. Omdat de omkadering en werkingsmiddelen van een academie worden berekend op basis van het aantal leerlingen van het voorbije schooljaar, heeft dat rechtstreekse gevolgen. Daarom vraagt de OVSG om de omkadering voor volgend schooljaar veilig te stellen. "Zo kunnen onze academies het kwaliteitsvolle onderwijs dat ze bieden ook in de toekomst blijven maken", aldus Delbaere. Hij vraagt onder meer dat de overheid compenserende maatregelen neemt zodat het kwaliteitsvolle deeltijds kunstonderwijs, waarin lokale besturen al decennia investeren, volgend schooljaar een doorstart kan maken. (Belga)