Ongeveer 175.000 Vlamingen volgen deeltijds kunstonderwijs (DKO), waarvan drie vierde kinderen en jongeren. De 167 academies bieden opleidingen aan in vier domeinen: beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama. Het DKO werd vanaf 1 september 2018 hervormd door het niveaudecreet. Dat actualiseerde de opleidingen en stelde nieuwe einddoelen vast. Het Rekenhof onderzocht nu of het aanbod voldoende is afgestemd op de leerbehoeften en of de academies voldoende toegankelijk zijn voor kansarmen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uit het rapport blijkt dat de kloof nog groot is: kansarme leerlingen jonger dan 18 jaar participeren nog altijd veel minder in het DKO dan kansrijke leerlingen. Het gaat om respectievelijk 10,7% en 20,4%. Bij de jongeren tussen 14 en 17 jaar zijn er nauwelijks deelnemers uit het BSO. Het domein dans bereikt verhoudingsgewijs het meest kansarme jongeren De Vlaamse overheid voorziet geen structurele middelen voor de academies om een gelijkekansenbeleid te voeren, maar wel een verminderd inschrijvingsgeld en een verplichte, billijke bijdrageregeling. Maar, meer dan het krijgen van een schooltoeslag of de thuistaal, bepaalt het opleidingsniveau van de moeder de participatiekansen van de leerling, zegt het Rekenhof. Over alle leeftijdscategorieën heen bedraagt de jaarlijkse bijdrage die een inwoner betaalt gemiddeld 11 euro, becijferde het Rekenhof. Voor een niet-inwoner is dat 14 euro. Meer dan de helft van de gemeenten voorziet een financiële tegemoetkoming voor mensen met een bescheiden budget. Wat betreft de afstemming van het DKO op de behoeften, komt het Rekenhof tot de vaststelling dat behalve voor dans de spreiding van het aanbod de laatste jaren is verbeterd. Toch is in 12% van de gemeenten nog steeds helemaal geen aanbod. 27% van de gemeenten, waaronder bijna alle centrumgemeenten, hebben een aanbod in alle domeinen. Bevoegd Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zegt in een reactie dat, "mogelijk door de coronapandemie, de academies nog niet de nodige initiatieven hebben genomen om het vrij recente niveaudecreet uit te voeren". De minister gaf ook aan dat hij verschillende bevindingen zal meenemen naar de beleidsevaluatie van het decreet. (Belga)

Ongeveer 175.000 Vlamingen volgen deeltijds kunstonderwijs (DKO), waarvan drie vierde kinderen en jongeren. De 167 academies bieden opleidingen aan in vier domeinen: beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama. Het DKO werd vanaf 1 september 2018 hervormd door het niveaudecreet. Dat actualiseerde de opleidingen en stelde nieuwe einddoelen vast. Het Rekenhof onderzocht nu of het aanbod voldoende is afgestemd op de leerbehoeften en of de academies voldoende toegankelijk zijn voor kansarmen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uit het rapport blijkt dat de kloof nog groot is: kansarme leerlingen jonger dan 18 jaar participeren nog altijd veel minder in het DKO dan kansrijke leerlingen. Het gaat om respectievelijk 10,7% en 20,4%. Bij de jongeren tussen 14 en 17 jaar zijn er nauwelijks deelnemers uit het BSO. Het domein dans bereikt verhoudingsgewijs het meest kansarme jongeren De Vlaamse overheid voorziet geen structurele middelen voor de academies om een gelijkekansenbeleid te voeren, maar wel een verminderd inschrijvingsgeld en een verplichte, billijke bijdrageregeling. Maar, meer dan het krijgen van een schooltoeslag of de thuistaal, bepaalt het opleidingsniveau van de moeder de participatiekansen van de leerling, zegt het Rekenhof. Over alle leeftijdscategorieën heen bedraagt de jaarlijkse bijdrage die een inwoner betaalt gemiddeld 11 euro, becijferde het Rekenhof. Voor een niet-inwoner is dat 14 euro. Meer dan de helft van de gemeenten voorziet een financiële tegemoetkoming voor mensen met een bescheiden budget. Wat betreft de afstemming van het DKO op de behoeften, komt het Rekenhof tot de vaststelling dat behalve voor dans de spreiding van het aanbod de laatste jaren is verbeterd. Toch is in 12% van de gemeenten nog steeds helemaal geen aanbod. 27% van de gemeenten, waaronder bijna alle centrumgemeenten, hebben een aanbod in alle domeinen. Bevoegd Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zegt in een reactie dat, "mogelijk door de coronapandemie, de academies nog niet de nodige initiatieven hebben genomen om het vrij recente niveaudecreet uit te voeren". De minister gaf ook aan dat hij verschillende bevindingen zal meenemen naar de beleidsevaluatie van het decreet. (Belga)