"Defensie zal zijn cybercapaciteit gevoelig verdiepen en dat moet zich op termijn vertalen in de oprichting van een volwaardige component", aldus Dedonder. Het leger bestaat vandaag uit vier componenten: de land- en luchtcomponent, de marine en de medische component. In eerste instantie moet de bestaande cybercapaciteit binnen de militaire inlichtingendienst (ADIV) nog worden versterkt. Daarvoor zal Defensie nagaan hoe gemakkelijker hooggespecialiseerde cyberprofielen aan te werven en welke maatregelen nodig zijn om ze langer aan boord te houden. Bijkomende investeringen moeten ervoor zorgen dat de cybercapaciteit verder zal kunnen beschikken over moderne en aangepaste middelen. De minister verwacht dat "binnen een horizon van vijf jaar" een cybercomponent kan worden ontwikkeld, zonder de capaciteit cyberinlichtingen van de ADIV te verzwakken. De operaties van de toekomstige cybercomponent kunnen verder gaan dan cyberdefensie. Het wettelijk kader moet in de loop van de legislatuur het levenslicht zien. (Belga)

"Defensie zal zijn cybercapaciteit gevoelig verdiepen en dat moet zich op termijn vertalen in de oprichting van een volwaardige component", aldus Dedonder. Het leger bestaat vandaag uit vier componenten: de land- en luchtcomponent, de marine en de medische component. In eerste instantie moet de bestaande cybercapaciteit binnen de militaire inlichtingendienst (ADIV) nog worden versterkt. Daarvoor zal Defensie nagaan hoe gemakkelijker hooggespecialiseerde cyberprofielen aan te werven en welke maatregelen nodig zijn om ze langer aan boord te houden. Bijkomende investeringen moeten ervoor zorgen dat de cybercapaciteit verder zal kunnen beschikken over moderne en aangepaste middelen. De minister verwacht dat "binnen een horizon van vijf jaar" een cybercomponent kan worden ontwikkeld, zonder de capaciteit cyberinlichtingen van de ADIV te verzwakken. De operaties van de toekomstige cybercomponent kunnen verder gaan dan cyberdefensie. Het wettelijk kader moet in de loop van de legislatuur het levenslicht zien. (Belga)