De Strategische Visie tekent de krijtlijnen voor het leger uit met 2030 als horizon, maar was gebaseerd op de situatie in 2014 en 2015. "De context is intussen gewijzigd. De hybride en cyberdreiging is toegenomen, er is de klimaatverandering, de gezondheidscrisis, migratiestromen, een politieke en veiligheidssituatie die op verschillende plaatsen in de wereld achteruit gaat. We leven niet meer in dezelfde wereld als in 2014", legt de minister uit. Daarom stelt ze een update voor tot 2030 of 2040. Professor Tanguy Struye de Swielande (UCL) en kolonel Eric Kalajzic moeten dat werk in goede banen leiden. Tien universitairen zullen deel uitmaken van het comité. "Het gaat om gereputeerde mensen die actief zijn rond veiligheid in de brede zin en die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende domeinen." Bij de samenstelling is de taalpariteit gerespecteerd. En er zullen evenveel vrouwen als mannen bij betrokken zijn, preciseerde Dedonder in Le Vif. De minister hoopt dat de experten vanaf de tweede helft van januari wekelijks kunnen bijeenkomen. Voor het einde van mei wordt een rapport verwacht. Dat moet als basis dienen voor discussies in het parlement in juni en eventueel begin juli. "Het doel is in september 2021 in de Kamer te stemmen over de tekst." Er zal ook rekening worden gehouden met de vaststellingen van het "transitieteam" - een groep binnen de generale staf die onder hoede staat van de nummer twee van het leger, generaal-majoor Marc Thys. (Belga)

De Strategische Visie tekent de krijtlijnen voor het leger uit met 2030 als horizon, maar was gebaseerd op de situatie in 2014 en 2015. "De context is intussen gewijzigd. De hybride en cyberdreiging is toegenomen, er is de klimaatverandering, de gezondheidscrisis, migratiestromen, een politieke en veiligheidssituatie die op verschillende plaatsen in de wereld achteruit gaat. We leven niet meer in dezelfde wereld als in 2014", legt de minister uit. Daarom stelt ze een update voor tot 2030 of 2040. Professor Tanguy Struye de Swielande (UCL) en kolonel Eric Kalajzic moeten dat werk in goede banen leiden. Tien universitairen zullen deel uitmaken van het comité. "Het gaat om gereputeerde mensen die actief zijn rond veiligheid in de brede zin en die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende domeinen." Bij de samenstelling is de taalpariteit gerespecteerd. En er zullen evenveel vrouwen als mannen bij betrokken zijn, preciseerde Dedonder in Le Vif. De minister hoopt dat de experten vanaf de tweede helft van januari wekelijks kunnen bijeenkomen. Voor het einde van mei wordt een rapport verwacht. Dat moet als basis dienen voor discussies in het parlement in juni en eventueel begin juli. "Het doel is in september 2021 in de Kamer te stemmen over de tekst." Er zal ook rekening worden gehouden met de vaststellingen van het "transitieteam" - een groep binnen de generale staf die onder hoede staat van de nummer twee van het leger, generaal-majoor Marc Thys. (Belga)