LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker ontkent de bewering van sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte dat op de LDD-fractie medewerkers vrijgesteld zijn om het onderzoek tegen hem mee te begeleiden. Volgens Dedecker klopt dit niet. Hij omschrijft de sp.a'er als een "beroepsleugenaar".

Nochtans bedanken de auteurs Ignace Vandewalle, de persoonlijke medewerker van Jean-Marie Dedecker, expliciet

in hun boek.

N-VA-Kamerlid Ben Weyts wil zich niet over de grond van de zaak uitspreken, maar vindt dat aantijgingen over vermeende belangenvermenging vermeden kunnen worden in geval van een duidelijke gedragscode zoals geldt in de Europese Commissie.

Naast de melding van financiële en andere belangen is het commissarissen in beginsel verboden om tot 18 maanden na het beëindigen van hun mandaat te werken of te worden ingehuurd door bedrijven uit dezelfde sector waarvoor men vroeger

bevoegd was.

Dezelfde logica bestaat eigenlijk ook in de Vlaamse overheid via het verbod op zogenaamde draaideurconstructies, waardoor ambtenaren niet aan de slag kunnen in een bedrijf dat dezelfde diensten aanbiedt die de ambtenaar eerder verzorgde bij de overheid. Alleszins zou een algemeen geldende gedragscode zoals in de Europese Commissie vermijden dat ministers na afloop van hun ministerpost gaan werken of een bestuursmandaat opnemen voor een bedrijf waaraan ze zelf eerder subsidies toekende, meent Weyts. (Belga)

LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker ontkent de bewering van sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte dat op de LDD-fractie medewerkers vrijgesteld zijn om het onderzoek tegen hem mee te begeleiden. Volgens Dedecker klopt dit niet. Hij omschrijft de sp.a'er als een "beroepsleugenaar". Nochtans bedanken de auteurs Ignace Vandewalle, de persoonlijke medewerker van Jean-Marie Dedecker, expliciet in hun boek. N-VA-Kamerlid Ben Weyts wil zich niet over de grond van de zaak uitspreken, maar vindt dat aantijgingen over vermeende belangenvermenging vermeden kunnen worden in geval van een duidelijke gedragscode zoals geldt in de Europese Commissie. Naast de melding van financiële en andere belangen is het commissarissen in beginsel verboden om tot 18 maanden na het beëindigen van hun mandaat te werken of te worden ingehuurd door bedrijven uit dezelfde sector waarvoor men vroeger bevoegd was. Dezelfde logica bestaat eigenlijk ook in de Vlaamse overheid via het verbod op zogenaamde draaideurconstructies, waardoor ambtenaren niet aan de slag kunnen in een bedrijf dat dezelfde diensten aanbiedt die de ambtenaar eerder verzorgde bij de overheid. Alleszins zou een algemeen geldende gedragscode zoals in de Europese Commissie vermijden dat ministers na afloop van hun ministerpost gaan werken of een bestuursmandaat opnemen voor een bedrijf waaraan ze zelf eerder subsidies toekende, meent Weyts. (Belga)