De raad van bestuur van Natuurpunt besliste midden oktober om algemeen directeur Chris Steenwegen met onmiddellijke ingang te ontslaan, enkele dagen nadat de financieel directeur al zelf was opgestapt. Aan de basis lag een al langer sluimerend conflict tussen de raad en de directie over de professionalisering van Natuurpunt, na de enorme groei van de laatste jaren. De beslissing leidde tot onrust bij het personeel. Zaterdag vond een algemene vergadering plaats met ongeveer 500 aanwezigen, vooral vrijwilligers. "Terwijl normaal 150 tot 200 mensen deelnemen", zegt Gansemans. "Dat toont echt wel aan dat de problematiek leefde bij de verschillende afdelingen." Opvallend is ook dat Steenwegen zelf werd uitgenodigd om te praten over de problemen bij Natuurpunt. Volgens Gansemans benoemde de gewezen algemeen directeur "machtsconcentratie bij een aantal bestuurders" als probleem. Natuurpunt heeft een ingewikkelde structuur met verschillende vzw's en in totaal zes raden van bestuur. Concreet werden zaterdag drie voorstellen goedgekeurd die onmiddellijk van kracht gaan. Ten eerste wordt een decumul doorgevoerd waardoor bestuurders nog maar twee mandaten mogen hebben binnen de organisatie. Aangezien er zo heel wat bestuurszitjes vrijkomen, moet de maatregel automatisch leiden tot vernieuwing. Ten tweede wordt er een strikter deontologisch kader opgesteld, waardoor leden van de raad van bestuur bij twee gegronde klachten automatisch worden geschorst. Tot slot komt er een commissie natuurbeleid die het takenpakket van de raad van bestuur moet ontlasten. Daarnaast werd ook beslist om met alle partijen - raad van bestuur, personeel, vrijwilligers - een reeks maatregelen op te stellen om de overige pijnpunten op te lossen. Tijdens de volgende algemene vergadering van Natuurpunt in april, moeten die dan goedgekeurd worden. Onder meer een vermindering van het aantal raden van bestuur zal worden bekeken. Bij Natuurpunt zijn 480 personeelsleden en meer dan 6.000 vrijwilligers aan de slag. De natuurbehoudsorganisatie telt 107.000 leden. (Belga)

De raad van bestuur van Natuurpunt besliste midden oktober om algemeen directeur Chris Steenwegen met onmiddellijke ingang te ontslaan, enkele dagen nadat de financieel directeur al zelf was opgestapt. Aan de basis lag een al langer sluimerend conflict tussen de raad en de directie over de professionalisering van Natuurpunt, na de enorme groei van de laatste jaren. De beslissing leidde tot onrust bij het personeel. Zaterdag vond een algemene vergadering plaats met ongeveer 500 aanwezigen, vooral vrijwilligers. "Terwijl normaal 150 tot 200 mensen deelnemen", zegt Gansemans. "Dat toont echt wel aan dat de problematiek leefde bij de verschillende afdelingen." Opvallend is ook dat Steenwegen zelf werd uitgenodigd om te praten over de problemen bij Natuurpunt. Volgens Gansemans benoemde de gewezen algemeen directeur "machtsconcentratie bij een aantal bestuurders" als probleem. Natuurpunt heeft een ingewikkelde structuur met verschillende vzw's en in totaal zes raden van bestuur. Concreet werden zaterdag drie voorstellen goedgekeurd die onmiddellijk van kracht gaan. Ten eerste wordt een decumul doorgevoerd waardoor bestuurders nog maar twee mandaten mogen hebben binnen de organisatie. Aangezien er zo heel wat bestuurszitjes vrijkomen, moet de maatregel automatisch leiden tot vernieuwing. Ten tweede wordt er een strikter deontologisch kader opgesteld, waardoor leden van de raad van bestuur bij twee gegronde klachten automatisch worden geschorst. Tot slot komt er een commissie natuurbeleid die het takenpakket van de raad van bestuur moet ontlasten. Daarnaast werd ook beslist om met alle partijen - raad van bestuur, personeel, vrijwilligers - een reeks maatregelen op te stellen om de overige pijnpunten op te lossen. Tijdens de volgende algemene vergadering van Natuurpunt in april, moeten die dan goedgekeurd worden. Onder meer een vermindering van het aantal raden van bestuur zal worden bekeken. Bij Natuurpunt zijn 480 personeelsleden en meer dan 6.000 vrijwilligers aan de slag. De natuurbehoudsorganisatie telt 107.000 leden. (Belga)