Momenteel zijn in Vlaanderen ongeveer 150 mestverwerkers actief. Zowel in 2019 als in 2020 werden bij meer dan 40 procent van de controles bij mestverwerkers ernstige inbreuken vastgesteld. Dat de mestverwerkingsector fraudegevoelig is, bleek onlangs nog bij een grootschalige actie verspreid over vier provincies in Vlaanderen. Voor Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir is dat soort fraude 'onaanvaardbaar'. 'Om fraude maximaal te voorkomen moeten we dan ook maatregelen nemen. In het belang van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu, maar ook in het belang van de verwerkers die het wél goed menen en zich aan de spelregels houden.'

Aanpassingen

Er zijn al langer plannen om debietmeters te verplichten. Die meters, die geplaatst moeten worden op alle verwerkings- en bewerkingsinstallaties voor mest, moeten de Mestbank een beter en meer betrouwbaar beeld geven van de nutriëntenstromen. De Vlaamse regering heeft nu definitief beslist de meters te verplichten tegen uiterlijk 1 januari 2022. 'Dat wil zeggen dat de actoren op het terrein meer dan negen maanden krijgen om de aanpassingen te doen', aldus Demir.

'De nieuwe debietmeterplicht moet toelaten de waterkwaliteit te verbeteren, want alleen als alle installaties voorzien zijn van voldoende debietmeters, kunnen we een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen en een halt toeroepen aan fraude.'

Momenteel zijn in Vlaanderen ongeveer 150 mestverwerkers actief. Zowel in 2019 als in 2020 werden bij meer dan 40 procent van de controles bij mestverwerkers ernstige inbreuken vastgesteld. Dat de mestverwerkingsector fraudegevoelig is, bleek onlangs nog bij een grootschalige actie verspreid over vier provincies in Vlaanderen. Voor Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir is dat soort fraude 'onaanvaardbaar'. 'Om fraude maximaal te voorkomen moeten we dan ook maatregelen nemen. In het belang van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu, maar ook in het belang van de verwerkers die het wél goed menen en zich aan de spelregels houden.' Er zijn al langer plannen om debietmeters te verplichten. Die meters, die geplaatst moeten worden op alle verwerkings- en bewerkingsinstallaties voor mest, moeten de Mestbank een beter en meer betrouwbaar beeld geven van de nutriëntenstromen. De Vlaamse regering heeft nu definitief beslist de meters te verplichten tegen uiterlijk 1 januari 2022. 'Dat wil zeggen dat de actoren op het terrein meer dan negen maanden krijgen om de aanpassingen te doen', aldus Demir. 'De nieuwe debietmeterplicht moet toelaten de waterkwaliteit te verbeteren, want alleen als alle installaties voorzien zijn van voldoende debietmeters, kunnen we een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen en een halt toeroepen aan fraude.'