Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Debat afgelopen

Het debat over het onderwijsakkoord is afgelopen, maar de tegenstellingen tussen de partijen blijven overeind. De regering is één en al lof, Groen en sp.a zijn bang dat de problemen van het huidige systeem gewoon overeind blijven, en Vlaams Belang vraagt zich af waarom er überhaupt een hervorming nodig is.

Bedankt om onze live te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ons doel is het best mogelijke onderwijs voor alle leerlingen'

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) maakt nog een laatste opmerking aan het eind van het debat: 'Ons doel is het best mogelijke onderwijs voor alle leerlingen op basis van zijn interesses en mogelijkheden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vlaams Belang is koele minnaar van 'egalitaire experimenten'

De laatste partij komt aan het woord. Chris Janssens (Vlaams Belang) noemt het een akkoord 'dat niet voorgestuwd is door de mensen die het moeten uitvoeren.' Het akkoord komt volgens hem voort uit een obsessie naar gelijkheid. 'Het gelijkheidsideaal van degenen die het hele onderwijs overhoop wilden gooiden met egalitaire experimenten.'

'De schotten tussen ASO, BSO, en TSO moeten blijven bestaan. De capaciteiten van leerlinden verschillen nu eenmaal, dat is geen waardeoordeel.'

'Ons onderwijs wordt door de modale burger allerminst als een probleem ervaren. Voor mij was er dan ook geen noodzaak om met een revolutie in het onderwijs aan nutteloze experimenten te beginnen die kapot maken wat goed is.'

'Uiteindelijk lijkt de berg een muis gebaren te hebben. Het akkoord is er vooral omdat de regering een trofee wil. Stop de hervormingsdrift, en geef het onderwijs een kans om zich te schikken naar de hervormingen van de voorbije jaren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Demagogie is het laatste waar onderwijs op zit te wachten'

De sprekers volgen elkaar nu in sneltempo op. Jo De Ro bestijgt het spreekgestoelte voor de derde regeringspartij, Open Vld. Hij pleit ervoor om het debat op niveau te houden en niet te vervallen in oneliners. 'Demagogie is het laatste waar onderwijs op zit te wachten.'

Vrijheid, dat is voor de liberalen het kernwoord van dit akkoord. 'Scholen hebben door dit akkoord de vrijheid om zelf hun onderwijs in te richten.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Lof voor het akkoord van CD&V

Kathleen Helsen neemt het woord namens CD&V, de partij van onderwijsminister Hilde Crevits. Net als Koen Daniëls bewierrookt zij het akkoord namens de Vlaams regering.

De oppositie lijkt even bekoeld, want zij heeft al utiegbreid de kans gehad om haar argumenten uiteen te zetten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Niet alle leerlingen hebben dezelfde capaciteiten'

Koen Daniëls, onderwijsexpert voor N-VA, mag het partijstandpunt komen uiteenzetten. Hij vat allereerst nog eens samen wat voor N-VA zo goed is aan dit akkoord: 'Niet alle leerlingen hebben dezelfde capaciteiten.' Volgens Daniëls houdt het akkoord daar maximaal rekening mee.

Ook de expliciete formulering van finaliteiten, is voor N-VA een positief element. 'Nu is het voor ouders duidelijk dat biotechnologie een doorstroomrichting is. Een richting die naar de universiteit leidt, ook al is het in oude termen een TSO-richting.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vijftien jaar voor onderwijsakkoord nodig gehad'

Caroline Gennez: 'Eigenlijk heeft men 15, zelfs 20 jaar nodig gehad om tot een onderwijsakkoord gehad. En uiteindelijk is men ernaast gaan zitten.'

Kris Van Dijck (N-VA): 'Daar is deze regering nog maar 3 jaar verantwoordelijk voor.'

Waarop Gennez fijntjes antwoordt: 'Maar uw partij wel al 13 jaar.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA maakt luid misbaar

Caroline Gennez roept de banbliksems van het halfrond over zich af: 'Als de voorzitter van de grootste partij zegt: 'We moeten af van die zever dat iemand van Latijn naar haartooi moet kunnen en omgekeerd' - zijn jullie zo bang dat iemand uit het ASO naast iemand met vuile handen komt te zitten? Dat is elitaire onzin.'

Op de N-VA-banken kan men niet lachen met die beschuldiging. Kris Van Dijck (N-VA) probeert de schade te beperken.

Hilde Crevits: 'Met alle respect voor uw mening, maar u wringt zich in bochten. Nu zegt u dat uw partij overal domeinscholen wil Uw eigen partij heeft in 2013 gezegd dat scholen zich op termijn zullen kunnen ontwikkelen tot domeinscholen, en dat de vrijheid van onderwijs gerespecteerd moet worden.'

Liesbeth Homans (N-VA) is directer. 'Wat u zegt en insinueert, vind ik een schande. Een echt schande. U hebt het over segregatie.'

Koen Daniëls (N-VA): 'De speech van de voorzitter ging verder. Hij zei ook: we zijn blij dat we eindelijk technische richtingen opwaarderen. Hoe durft u die leerlingen omschrijven als de leerlingen met de zwarte handen. Wij willen eindeleik af van de blue collar en white collar. U zegt alweer: degene van het TSO, dat zijn die met de vuile handen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Twee op drie scholen geven u een dikke buis'

Caroline Gennez (sp.a): 'Minister Crevits, u hebt misschien wel overlegd met het veld, maar dan toch niet genoeg geluisterd. En nu zegt u dat u geluisterd hebt naar de scholen. Maar wat blijkt uit een peiling van Het Nieuwsblad, die wel niet wetenschappelijk zal zijn: twee op de drie geeft u een dikke buis.'

Koen Daniëls (N-VA) vertelt dat hij aan de mensen van het Vlaams Parlement om een uitbreiding van zijn mailbox moest vragen, omdat er zoveel mails binnenstroomden vanuit de scholen die zich niet konden vinden in de adviezen van de onderwijsnetten.

HildeCrevits (CD&V): 'Wij hebben uiteraard een brede consultatie gedaan, en ik heb een grote waardering voor het voorstel van de netten om de studiekeuzes op te delen in domeinen. Hun voorstel was beperkter dan het onze: wij hebben er 8, zij hadden er 5. Waarom? Omdat horecascholen, sportscholen, landbouwscholen erg staan op hun eigenheid. Voor mij is het veel belangrijker dat elke school en leraar in staat is om zijn droomschool te realiseren. En dat maken wij met dit akkoord waar.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Labels als ASO zijn geen prioriteit voor ouders'

De discussie gaat voort over labels als 'waterval', 'ASO', 'BUSO' etc. Jo De Ro (Open Vld): 'De strijd die sommigen hier voeren over die labels, die is voor ons en voor de meeste ouders geen prioriteit.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Schotten tussen onderwijsvormen worden nu betonnen muur'

Volgens Caroline Gennez (sp.a) zal deze hervorming de schotten tussen de onderwijsvormen niet wegwerken. 'Nu zet je niet gewoon tussenschotten, maar een betonnen muur. En je laat die godverdomme betalen door de scholen en de onderwijsnetten. Dat is een gigantisch gemiste kans.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Caroline Gennez: 'Dit is definitie van een status quo'

Caroline Gennez neemt het woord voor de socialisten. 'Het vertrouwen in het onderwijsveld, ook van sp.a, is grenzeloos. Maar we steunen hen alleen maar als we hen een kader aanbieden dat het onderwijs de 21e eeuw binnen brengt.'

'Er verandert eigenlijk niets aan de studierichtingen. Zo weinig dat de kabinetschef van de minister en Koen Daniëls zelf tweeten: er verandert niets aan. Dat is de definitie van een status quo.'

Koen Daniëls (N-VA) reageert laconiek: 'U maakt er een potje van.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Mevrouw Meuleman, u weet dat ik u apprecieer'

Het debat gaat er stevig aan toe, soms verhit en emotioneel, maar er is ook ruimte voor collegialiteit. Hilde Crevits: 'Mevrouw Meuleman, u weet dat ik u apprecieer, want u hebt een hart voor onderwijs.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Onderwijs is mensenwerk'

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V): 'De know-how van het TSO, dat kan de ASO echt niet zomaar oppikken. Dat is onmogelijk, ook infrastructureel. Dus laat die scholen de mogelijkheid om zelf te kiezen welk onderwijs ze willen inrichten.'

Koen Daniëls (N-VA): 'Nu weet ik waarom sommige TSO-scholen zo bang zijn. U, mevrouw Meuleman, zegt hen dat ASO met hun studierichtingen gaan lopen. Dat staat nergens.'

'En u zegt alweer dat leerlingen te snel zakken naar TSO en BSO. Hou daarmee op. Dat zijn geen zwakkere opleidingen.'

'U hamert op structuren, maar onderwijs is mensenwerk.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hete aardappel wordt doorgeschoven naar de burger'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Meuleman: 'Ik ben geen staatspedagoog'

Elisabeth Meuleman (Groen) repliceert Koen Daniëls (N-VA): 'Ik ben absoluut geen staatspedagoog. Wij moeten pedagogie niet invullen vanuit de regering.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Scholen kunnen zich organiseren zoals ze willen'

Elisabeth Meuleman (Groen) zegt te betreuren dat scholen zelf maar moeten zien hoe ze hun onderwijs organiseren en welke studierichtingen ze aanbieden.

Hilde Crevits (CD&V): 'De manier waarop scholen zich organiseren, laten we inderdaad vrij. Willen ze zich als domeinschool profileren, zoals landbouwschool of horecaschool, dan kunnen ze dat. Maar het is niet verplicht om die labels te gebruiken. Verplicht alle scholen alsjeblieft niet om zich op dezelfde manier te organiseren. Net daarom is ons onderwijs in Vlaanderen zo sterk.

Kathleen Helsen (CD&V): 'Het verbaast mij dat u zo weinig vertrouwen in het veld en in de leerkracht, mevrouw Meuleman. Zij weten hoe ze het onderwijs moeten organiseren. En dit akkoord geeft hen daarvoor de ruimte, vanuit het vertrouwen dat zij weten wat ze doen.'

Kris Van Dijck (N-VA): 'U houdt hier een pleidooi om alle kinderen zo snel mogelijk samen te houden, wars van verschillende vaardigheden, interesses en -ja, ook - IQ.'

'En stop met dat woord waterval. We doen nog altijd uitschijnen dat jongeren in een beroepsrichting minder waard zijn dan die in een doorstroomrichting. Dat is geen waterval, alle jongeren hebben verschillende capaciteiten. En de mensen uit een beroepsrichting, die hebben we in Vlaanderen meer dan nodig - bijvoorbeeld als u straks thuis komt en uw CV werkt niet.'

Koen Daniëls (N-VA): 'Mevrouw Meuleman, u pleit voor een staatspedagogie.'

'Kinderen zijn verschillend in capaciteit. Ik heb ook de benen van Messi niet. Dat is de realiteit.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Crevits: 'Voor u zit een trotse minister'

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) komt ook tussen, en zegt een 'trotse minister' te zijn. 'U kan voor het eerst op één A3'tje alle studierichtingen zien. Dat vind ik een goede zaak.'

'Bovendien hebben we nooit gepleit voor een volledige algemene eerste graad. U mag daar gerust voor pleiten, maar ik geloof daar niet in. We voorzien wel een brede eerste graad, met uitdiepingsdoelen die schitterende kansen bieden aan de uitbreidingsdoelstellingen.'

'U zegt dat het nu al mogelijk is om van praktische naar theoretische richtingen om te schakelen, maar dat het niet gebeurt. Ah neen! Waarom gebeurt het niet? Wij zorgen er nu voor dat het wel in de praktijk kan gebeuren.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was'

'De waterval blijft gewoon bestaan. ASO, TSO, BSO blijven gewoon naast elkaar bestaan. ASO-scholen kunnen dat gewoon blijven. Het zalmmodel kan nu ook, maar gebeurt nauwelijks. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was,' zegt Elisabeth Meuleman (Groen).

Koen Daniëls, onderwijspexpert bij N-VA komt even tussen. 'Er zijn meer dan 80 maatregelen in het akoord. De eindtermen begrijpend lezen moeten dringen opgekrikt worden bij u, want die maatregelen gaan echt niet alleen over de matrix en de studierichtingen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Kinderen moeten te vroeg kiezen in ons onderwijs'

Elisabeth Meuleman (Groen) zegt 'oprecht teleurgesteld' te zijn, 'als moeder, en als parlementslid'. Ze leest enkele verketterende reacties uit vanuit de koepels, pedagogenorganisaties en onderwijsmiddens.

'Kinderen moeten te vroeg kiezen in ons onderwijs. Het onderwijsakkoord lost dit niet op, integendeel.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Uitgebreid debat: 7 minuten per spreker

Iedere spreker krijgt tijdens het debat 7 minuten de tijd om zijn of haar standpunt uiteen te zetten.

Elisabeth Meuleman (Groen) mag de spits afbijten.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Onderwijshervorming: mobiliteit tussen studierichtingen

Misschien wel het belangrijkste aspect van de hervorming is dat het komaf wil maken met de huidige watervalproblematiek, waardoor veel leerlingen als het ware met de waterval 'omlaag' stromen van humaniora naar technisch onderwijs, zonder de mogelijkheid om de omgekeerde beweging te maken.

In het vernieuwde secundair onderwijs moet het voor leerlingen mogelijk worden om naast de eindtermen ook een reeks uitbreidingdoelstellingen te halen. Leerlingen die daarin slagen, kunnen dan bv. van een meer praktische naar een abstractere richting switchen. In het akkoord heet dit het 'zalmmodel' - zalmen kunnen nu eenmaal tegen de stroom in zwemmen, en zo de waterval te slim af zijn.

Bovendien is er in de B-stroom van de eerste graad een zogenaamde 'opstroomoptie' voorzien voor leerlingen die naar de A-stroom willen overgaan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Onderwijshervorming: 1e graad

De matrix waarop de Vlaams regering afklopte bevat enkel de studierichtingen voor de 2e en 3e graad. Over de 1e graad is nog geen finaal akkoord bereikt, al zijn de grote lijnen wel al getekend. Deze graad valt uiteen in een A-stroom en een B-stroom, waarbij er vooral wordt ingezet op een groot pakket algemene vorming - tot 27 van de 32 lesuren in het eerste jaar - en een kleiner aandeel voor een vrij te kiezen basisopties. Vraag is vooral uit welke basisopties leerlingen zullen kunnen kiezen.

Tegenstanders van het akkoord vrezen dat met dit systeem de studiekeuze nog steeds in het eerste jaar moeten maken, omdat de basisopties een voorafname zijn aan de meer gerichte studiekeuze in de tweede graad.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Onderwijshervorming: matrix

De tabel met onderwijsvormen, de 'matrix', is opgemaakt op basis van 2 assen.

  • 8 studiedomeinen: Taal & Cultuur, STEM, Kunst & Creatie, Land- & Tuinbouw, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Sport, Voeding & Horeca
  • 3 'finaliteiten', die het streefdoel van de studierichtingen expliciteren: doorstromen naar het hoger onderwijs, doorstromen naar de arbeidsmarkt, of de dubbele finaliteit die op beide doelen voorbereidt.

De precieze studierichtingen krijgen dus een plaats in de matrix afhankelijk van bovenvermelde assen. De labels ASO, TSO, KSO, BSO en BUSO blijven behouden in de nieuwe tabel, maar lijken er vooral te zijn omdat ze ouders en leerlingen mogelijk meer herkenbaarheid verschaffen in het nieuwe overzicht.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Akkoord rond hervorming secundair onderwijs

Vorige week bereikte de Vlaamse regering na langen en intensieve consultatierondes dan toch een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Vooral de 2e en 3e graad krijgen daarbij een definitief gelaat: de studierichtingen worden samengevat in een tabel - de veelbesproken 'matrix' - die 8 overkoepelende studiedomeinen bevat.

We zetten hieronder de krachtlijnen van het akkoord kort uit elkaar.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geen actuele vragen

Op woensdagnamiddag vindt normaliter een vragenronde met actuele thema's plaats, het wekelijkse vragenuurtje. Dat moet vandaag ruimte maken voor twee actualiteitsdebatten. Eerst buigt het halfrond zich over de onderwijshervorming en het akkoord dat de Vlaamse regering vorige week bereikte.

Daarna wordt er gepraat over de recente ontwikkelingen in het Oosterweeldossier: door een advies van de Raad van State dreigt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd te worden, waarmee het hele project tegen een vertraging van enkele jaren opkijkt, zo vreest mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA).