Na de mislukte aanslag van woensdagavond in het treinstation Brussel-Centraal laait de discussie over militairen in het straatbeeld weer op. Hoewel politici, zowel links als rechts, aanvankelijk hun lof betuigden voor de veiligheidsdiensten, dreef staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de discussie de spits op via sociale media.
...

Na de mislukte aanslag van woensdagavond in het treinstation Brussel-Centraal laait de discussie over militairen in het straatbeeld weer op. Hoewel politici, zowel links als rechts, aanvankelijk hun lof betuigden voor de veiligheidsdiensten, dreef staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de discussie de spits op via sociale media.Zo vroeg hij aan Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV, of hij door zal gaan met de 'klachtenprocedure tegen militairen op straat'. Francken toonde daarbij een foto van de schriftelijke steun aan deze procedure door de socialistische vakbond. Volgens Francken 'verdient' de bevolking 'duidelijkheid'. Daarnaast viseerde hij de Liga voor de Mensenrechten, die diezelfde procedure zou steunen. 'Gaan jullie door met jullie klacht tegen militairen op straat?', aldus de N-VA'er. Bij het ABVV reageert men misnoegd. 'Is het de rol van Theo Francken om het ABVV op te poken en Rudy De Leeuw als persoon te betrekken? Wat hebben wij verkeerd gedaan?', vraagt woordvoerder Gina Heyrman zich af.'Er bestaat geen campagne van het ABVV tegen militairen op straat. Wat Francken doet, is heel populistisch, hij misleidt het volk voor de zoveelste keer met foute informatie. Zijn er dan geen belangrijkere zaken?' 'Bovendien heeft Rudy De Leeuw zijn dank en lof al geuit voor het veiligheids- en spoorwegpersoneel. Maar we wisten al langer dat Francken een probleem heeft met het ABVV. Wij hebben geen lessen te trekken van hem. Zijn reacties zijn een staatssecretaris onwaardig.'Het ABVV 'apprecieert' overigens het werk van de militairen, klinkt het. 'Wat zouden wij tegen soldaten in het straatbeeld hebben? Zij zijn per slot van rekening ook werknemers', aldus de woordvoerder. 'Politieke recuperatie'Ook de partij Groen deelde in de klappen op Twitter. 'Typisch groen. Als ik ze een ambetante vraag stelt (sic) ben ik aan het 'polariseren'', aldus Francken. Kristof Calvo (Groen) reageert negatief verrast. 'Dit zijn hele moeilijke momenten, zeker politici moeten dan het hoofd koel houden. Ik betreur de uitspraken van Francken. De snelheid en hardheid van sommige reacties verrassen mij echt. Dit ruikt naar politieke recuperatie en dat is niet netjes.''Sommigen beschouwen de aanslag als een teken dat de aanwezigheid van militairen op straat niet werkt. Anderen zien het als bewijs van het tegendeel. Ik betreur eigenlijk beide reacties. Ze helpen ons in elk geval niet vooruit.'Volgens het federaal parlementslid moet het de ambitie blijven om de politie te versterken. 'Maar wat je overtuiging ook is, over de inzet en het engagement van de soldaten past enkel respect en dankbaarheid. Iedereen is opgelucht dat er geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen.''Francken wil graag scoren'De Liga van de Mensenrechten reageert eveneens onthutst. 'Ik denk dat Francken zich vooral opwindt over een vroeger standpunt van onze Franstalige tegenhanger. Wij hebben die zogenaamde klachtenprocedure dus nooit ingezet', zegt voorzitter Jos Vander Velpen. 'Dit is een reactie van een politicus die zichzelf graag ziet en graag wil scoren. Maar op deze momenten moet men koel en nuchter handelen, zowel op korte als op lange termijn.''Als Francken na elke aanslag een tweet de wereld zal insturen en daaropvolgend nieuwe eisen zal stellen, waar gaan we dan terechtkomen binnen vijf of tien jaar?' vraagt de voorzitter zich af.'Iedereen is natuurlijk opgelucht dat het leger de aanslag kon verijdelen. Maar wij blijven de mening toegedaan dat de soldaten nu in eerste instantie dienen om het onveiligheidsgevoel van de burger weg te nemen. Het is nog altijd niet bewezen dat de massale aanwezigheid van het leger een determinerende factor is in het beveiligen van de maatschappij.''Op dit ogenblik moeten we het vooral hebben van repressie. Ik ben niet a priori tegenstander van militaire aanwezigheid, maar wel van pleidooien zoals die van Francken voor de militarisering van onze samenleving.' 'Op het vlak van preventiebeleid is er nog heel wat werk aan de winkel. Francken zou beter daarop focussen in plaats van zich op te winden over een standpunt van de Franstalige Liga', zegt Vander Velpen.