McConnell had regels voor het proces ingediend, maar de Democraten waren het daar niet mee eens en besteedden uren aan het inbrengen van verschillende amendementen om de Senaat ertoe te bewegen getuigen op te roepen en documenten op te vragen voor het proces. De Republikeinen, die een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat hebben, stemden consequent tegen alle ingebrachte amendementen. De Democraten houden echter vol en blijven nieuwe wijzigingsvoorstellen op het procedurevoorstel indienen. Pas wanneer het hoofdstuk rond de amendementen eindigt, kan er worden gestemd omtrent de resolutie van de meerderheid. Zowel de aanklagers, zeven door het Huis van Afgevaardigden benoemde "impeachment-managers", als de verdedigers van Trump krijgen volgens die tekst elk twee blokken van twaalf uur om hun argumenten ten gronde uiteen te zetten. Daarna mogen de senatoren, die als juryleden fungeren, zestien uur vragen stellen. De Democraten willen Trump afgezet zien omdat hij zich volgens hen schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het Congres in de Oekraïne-affaire heeft tegengewerkt. Voor een afzetting is echter een tweederdemeerderheid nodig in de Senaat. Aangezien de Republikeinen over een meerderheid beschikken in de Senaat, lijkt het dus weinig waarschijnlijk dat Trump effectief uit zijn ambt wordt ontzet. (Belga)

McConnell had regels voor het proces ingediend, maar de Democraten waren het daar niet mee eens en besteedden uren aan het inbrengen van verschillende amendementen om de Senaat ertoe te bewegen getuigen op te roepen en documenten op te vragen voor het proces. De Republikeinen, die een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat hebben, stemden consequent tegen alle ingebrachte amendementen. De Democraten houden echter vol en blijven nieuwe wijzigingsvoorstellen op het procedurevoorstel indienen. Pas wanneer het hoofdstuk rond de amendementen eindigt, kan er worden gestemd omtrent de resolutie van de meerderheid. Zowel de aanklagers, zeven door het Huis van Afgevaardigden benoemde "impeachment-managers", als de verdedigers van Trump krijgen volgens die tekst elk twee blokken van twaalf uur om hun argumenten ten gronde uiteen te zetten. Daarna mogen de senatoren, die als juryleden fungeren, zestien uur vragen stellen. De Democraten willen Trump afgezet zien omdat hij zich volgens hen schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het Congres in de Oekraïne-affaire heeft tegengewerkt. Voor een afzetting is echter een tweederdemeerderheid nodig in de Senaat. Aangezien de Republikeinen over een meerderheid beschikken in de Senaat, lijkt het dus weinig waarschijnlijk dat Trump effectief uit zijn ambt wordt ontzet. (Belga)