Kan een vereniging als Natuurpunt hand- en spandiensten verlenen aan een allesbehalve milieuvriendelijke chemiereus als het Britse Ineos, dat als corebusiness het omzetten van het uiterst milieuonvriendelijke schaliegas in plastic heeft? Kan natuurpragmatisme - het verwerven en inrichten van natuurgebieden - opwegen tegen maatschappelijk imagoverlies door in zee te gaan met een bedrijf dat model staat voor alles wat er in de wereld mis kan gaan inzake milieu en klimaat?
...