"De regering moet verder besparen en hervormen", zegt De Wever, "anders dreigt deze regering een stagnatieregering te worden." Waar er concreet bespaard moet worden, wil hij niet zeggen. "Maar het is wel duidelijk dat als we op de sociale zekerheid niet extra besparen, we helemaal niet meer besparen. Enkel daar valt nog veel geld te rapen. Op de werking van de overheid is dat niet langer het geval. Integendeel, door de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis zullen we daar net méér uitgeven. Niet omdat we dat zo graag willen. Maar omdat we de kerntaken van de overheid, zoals het garanderen van de veiligheid, moeten opnemen", zegt hij in het interview. CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft al gereageerd op die uitspraken. In een gesprek met VRT Nieuws noemt hij die "niet wijs". "Op een ogenblik dat er vele honderden miljoenen gaan naar de veiligheidsdepartementen moet je niet op deze manier gaan zwartepieten. Dan moet je voorzichtiger zijn met uitspraken over de sociale zekerheid", zegt Peeters. In het interview met De Tijd betreurt N-VA-voorzitter De Wever ook dat de werkgeversorganisaties vaak op de rem gaan staan, zoals bij het sanctioneren van langdurig zieken die kunnen maar weigeren te werken, of bij de hervorming van het brugpensioen. "Het is niet leuk mensen te moeten zeggen dat ze langer moet werken. Maar de werkgeversorganisaties vonden bij de start van de regering dat het allemaal nog niet ver genoeg ging. En dan geven ze zelf in de Groep van Tien de vakbonden gelijk dat het allemaal wat minder mag zijn?", zegt De Wever. "We hebben de werkgeversorganisaties niet nodig om alles af te remmen. Daarvoor hebben we de vakbonden. Die volstaan als blok aan het been." De Wever ziet nog verschillende hervormingen nodig in het arbeidsmarktbeleid. "We moeten nagaan of we de flexi-jobs ook niet buiten de horeca kunnen invoeren. Ook inzake de nachtarbeid voor e-commerce moeten we misschien nog wat verder gaan. En natuurlijk moeten we onze soms te rigide arbeidsmarkt durven te versoepelen. Ik denk aan het ontslagrecht, maar ook aan de anciënniteitsverloning. En aan de herinvoering van de proefperiode bij vaste contracten." De aanrandingen in Keulen dreigen volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever de tolerantie van de bevolking tegenover vluchtelingen helemaal onderuit te halen. "Bondskanselier Angela Merkel heeft nu echt een probleem." (Belga)

"De regering moet verder besparen en hervormen", zegt De Wever, "anders dreigt deze regering een stagnatieregering te worden." Waar er concreet bespaard moet worden, wil hij niet zeggen. "Maar het is wel duidelijk dat als we op de sociale zekerheid niet extra besparen, we helemaal niet meer besparen. Enkel daar valt nog veel geld te rapen. Op de werking van de overheid is dat niet langer het geval. Integendeel, door de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis zullen we daar net méér uitgeven. Niet omdat we dat zo graag willen. Maar omdat we de kerntaken van de overheid, zoals het garanderen van de veiligheid, moeten opnemen", zegt hij in het interview. CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft al gereageerd op die uitspraken. In een gesprek met VRT Nieuws noemt hij die "niet wijs". "Op een ogenblik dat er vele honderden miljoenen gaan naar de veiligheidsdepartementen moet je niet op deze manier gaan zwartepieten. Dan moet je voorzichtiger zijn met uitspraken over de sociale zekerheid", zegt Peeters. In het interview met De Tijd betreurt N-VA-voorzitter De Wever ook dat de werkgeversorganisaties vaak op de rem gaan staan, zoals bij het sanctioneren van langdurig zieken die kunnen maar weigeren te werken, of bij de hervorming van het brugpensioen. "Het is niet leuk mensen te moeten zeggen dat ze langer moet werken. Maar de werkgeversorganisaties vonden bij de start van de regering dat het allemaal nog niet ver genoeg ging. En dan geven ze zelf in de Groep van Tien de vakbonden gelijk dat het allemaal wat minder mag zijn?", zegt De Wever. "We hebben de werkgeversorganisaties niet nodig om alles af te remmen. Daarvoor hebben we de vakbonden. Die volstaan als blok aan het been." De Wever ziet nog verschillende hervormingen nodig in het arbeidsmarktbeleid. "We moeten nagaan of we de flexi-jobs ook niet buiten de horeca kunnen invoeren. Ook inzake de nachtarbeid voor e-commerce moeten we misschien nog wat verder gaan. En natuurlijk moeten we onze soms te rigide arbeidsmarkt durven te versoepelen. Ik denk aan het ontslagrecht, maar ook aan de anciënniteitsverloning. En aan de herinvoering van de proefperiode bij vaste contracten." De aanrandingen in Keulen dreigen volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever de tolerantie van de bevolking tegenover vluchtelingen helemaal onderuit te halen. "Bondskanselier Angela Merkel heeft nu echt een probleem." (Belga)