Het integrale interview met Bart De Wever kunt u lezen in Knacks stadsdossier, dat deze week in de regio Antwerpen wordt verspreid.

De nieuwe burgemeester heeft aan den lijve ondervonden wat criminaliteit is. 'Bij mij thuis is al vier keer ingebroken. Op elk adres waar ik in Antwerpen al heb gewoond, dus. Statistisch gezien heb ik mijn deel nu wel gehad en zou ik voor de rest van mijn leven geen last van inbrekers meer mogen hebben. We zullen zien. In elk geval zeggen diezelfde statistieken dat elke Antwerpenaar op een gegeven moment een inbreker over de vloer krijgt. U zult mij dus niet horen zeggen dat al die onheilsberichten op niets slaan. Wel is er vaak een groot verschil tussen de objectieve criminaliteitscijfers en het veiligheidsgevoel van de bevolking.'

'Antwerpenaren hebben volgens mij de neiging de criminaliteit groter in te schatten dan ze in werkelijkheid is. Wellicht heeft dat met een gebrek aan transparantie te maken. Het vorige stadsbestuur legde liever niet te veel nadruk op criminele feiten, uit angst het onveiligheidsgevoel nog aan te wakkeren. Het is veel beter om de mensen de naakte feiten te geven, want anders dreigt hun fantasie op den duur op hol te slaan. Al is het nu ook weer niet mijn bedoeling om een soort van onveiligheidspsychose op te roepen.'

Om de bevolking beter te informeren broedt De Wever op een plan om naar Duits voorbeeld de criminaliteit op een digitale kaart aan te duiden. Zo kan iedereen op zijn computer, iPad of smartphone zien wanneer en waar welke feiten zijn gepleegd. Het is volgens De Wever een middel om de kloof te verkleinen tussen wat de mensen denken dat er is gebeurd en de echte feiten.

'Elke Antwerpenaar mag weten wat er in zijn stad gebeurt'
Deze digitale criminaliteitskaart zou in eerste instantie geraadpleegd worden door politie en het stadsbestuur, maar de opvolger van Patrick Janssens sluit niet uit dat ze op termijn door alle inwoners kan worden bekeken.

Hij spreekt tegen dat dit de sfeer van wantrouwen zou aanwakkeren. 'Als iets wantrouwen aanwakkert, dan is het wel het camoufleren van misdaadcijfers. Van mij mag elke Antwerpenaar weten wat er in zijn stad gebeurt en wat wij daar als stadsbestuur aan doen.'

Daarnaast rekent De Wever op de medewerking van de bevolking, bijvoorbeeld op het vlak van wageninbraken. 'Mijn voorganger vond het geen goed idee om bestuurders met speciale borden voor inbrekers te waarschuwen. Volgens hem was dat slecht voor het imago van deze stad en zouden mensen dan niet veel zin meer hebben om Antwerpen te bezoeken. Maar is het niet veel erger als zo'n bezoeker zijn auto met ingeslagen ruiten terugvindt? Daarom vind ik het ook een goed idee om een waarschuwing op de parkeertickets af te drukken, of mensen die per sms betalen een berichtje terug te sturen met het advies geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen.' (AP/JVB)

De nieuwe burgemeester heeft aan den lijve ondervonden wat criminaliteit is. 'Bij mij thuis is al vier keer ingebroken. Op elk adres waar ik in Antwerpen al heb gewoond, dus. Statistisch gezien heb ik mijn deel nu wel gehad en zou ik voor de rest van mijn leven geen last van inbrekers meer mogen hebben. We zullen zien. In elk geval zeggen diezelfde statistieken dat elke Antwerpenaar op een gegeven moment een inbreker over de vloer krijgt. U zult mij dus niet horen zeggen dat al die onheilsberichten op niets slaan. Wel is er vaak een groot verschil tussen de objectieve criminaliteitscijfers en het veiligheidsgevoel van de bevolking.' 'Antwerpenaren hebben volgens mij de neiging de criminaliteit groter in te schatten dan ze in werkelijkheid is. Wellicht heeft dat met een gebrek aan transparantie te maken. Het vorige stadsbestuur legde liever niet te veel nadruk op criminele feiten, uit angst het onveiligheidsgevoel nog aan te wakkeren. Het is veel beter om de mensen de naakte feiten te geven, want anders dreigt hun fantasie op den duur op hol te slaan. Al is het nu ook weer niet mijn bedoeling om een soort van onveiligheidspsychose op te roepen.' Om de bevolking beter te informeren broedt De Wever op een plan om naar Duits voorbeeld de criminaliteit op een digitale kaart aan te duiden. Zo kan iedereen op zijn computer, iPad of smartphone zien wanneer en waar welke feiten zijn gepleegd. Het is volgens De Wever een middel om de kloof te verkleinen tussen wat de mensen denken dat er is gebeurd en de echte feiten. 'Elke Antwerpenaar mag weten wat er in zijn stad gebeurt' Deze digitale criminaliteitskaart zou in eerste instantie geraadpleegd worden door politie en het stadsbestuur, maar de opvolger van Patrick Janssens sluit niet uit dat ze op termijn door alle inwoners kan worden bekeken. Hij spreekt tegen dat dit de sfeer van wantrouwen zou aanwakkeren. 'Als iets wantrouwen aanwakkert, dan is het wel het camoufleren van misdaadcijfers. Van mij mag elke Antwerpenaar weten wat er in zijn stad gebeurt en wat wij daar als stadsbestuur aan doen.' Daarnaast rekent De Wever op de medewerking van de bevolking, bijvoorbeeld op het vlak van wageninbraken. 'Mijn voorganger vond het geen goed idee om bestuurders met speciale borden voor inbrekers te waarschuwen. Volgens hem was dat slecht voor het imago van deze stad en zouden mensen dan niet veel zin meer hebben om Antwerpen te bezoeken. Maar is het niet veel erger als zo'n bezoeker zijn auto met ingeslagen ruiten terugvindt? Daarom vind ik het ook een goed idee om een waarschuwing op de parkeertickets af te drukken, of mensen die per sms betalen een berichtje terug te sturen met het advies geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen.' (AP/JVB)