Koninklijk verduidelijker Bart De Wever (N-VA ) heeft zijn compromistekst over de staatshervorming zondag gestuurd naar de zeven partijen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de onderhandelingen. Hij verwacht tegen maandag een antwoord.

De Wever had vrijdag aangekondigd dat hij zijn tekst zondag zou overmaken. Na zijn gesprekken van vorige week met PS, N-VA, CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen! zette hij zich aan het schrijven van de tekst. De Wever benadrukte dat hij die zou opstellen als koninklijk opdrachthouder en niet als N-VA-voorzitter.

Volgens De Wever is de tekst het best haalbare communautair akkoord dat tussen de zeven partijen te bereiken is. Het gaat volgens hem om het resultaat van een uitermate moeilijke evenwichtsoefening tussen partijen met enorm uiteenlopende programma's.

Tijdens een persconferentie zei De Wever zondagnamiddag dat zijn tekst niet te nemen of te laten is, maar hij benadrukte dat de tekst een heel precair evenwicht bevat. 'Ik hoop dat iedereen zeer goed beseft dat wie hier nog fundamenteel aan raakt, het hele kaartenhuisje dreigt te doen instorten', aldus de verduidelijker.

Fiscale autonomie

De tekst voorziet onder meer grote fiscale autonomie voor de gewesten. Zo zou 45 procent van de opbrengst van de personenbelasting naar de gewesten gaan.

Van dat totaal bedrag gaat in het voorstel van De Wever zo'n 10 miljard naar Vlaanderen, 5 miljard naar het Waals gewest (waarvan een deel door te storten naar de Franse gemeenschap) en 1,3 miljard naar het Brussels gewest.

Resultaat zou zijn dat de eigen fiscale ontvangsten van Vlaanderen zouden toenemen tot zestig procent van haar middelen. Voor het Waals en het Brussels gewest zou het zelfs om tachtig procent gaan.

Uitgangspunt van De Wever is dat het voorstel voor geen enkele entiteit tot een structurele verarming leidt. Een mogelijk beperkte achteruitgang van het Waals gewest bij de start van het nieuwe financieringsmodel kan gedurende een overgangsperiode worden gecompenseerd door een tijdelijke federale dotatie. Er is ook sprake van een solidariteitsmechanisme.

Voor Brussel voorziet het voorstel een herfinanciering van 100 miljoen in 2011, 200 miljoen in 2012 en 300 miljoen in 2013. Daarbovenop kan nog 50 miljoen euro komen. Dat bedrag is gekoppeld aan de voorwaarde van een hervorming van de Brusselse instellingen.

Inzake Brussel-Halle-Vilvoorde voorziet De Wever een verticale splitsing in een kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Brussel. De inwoners van de zes faciliteitengemeenten krijgen in het voorstel de keuze om te stemmen op Vlaams-Brabantse of Brusselse lijsten.

Omzendbrief-Peeters afgezwakt

De omzendbief-Peeters zou worden afgezwakt. Inwoners van faciliteitengemeenten zullen nog steeds een Franse vertaling van documenten moeten aanvragen indien ze die wensen, maar dat zou maar om de drie jaar moeten gebeuren.

Voor de niet-benoemde burgemeesters in de rand rond Brussel voorziet het voorstel van De Wever een regeling waarbij een voorgedragen burgemeester van wie de benoeming wordt geweigerd, zijn zaak binnen een redelijke termijn verplicht moet voorleggen aan de Raad van State. Hij of zij kan vragen dat een Franstalig lid van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS wordt toegevoegd aan de Vlaamse kamer.

Koninklijk verduidelijker Bart De Wever (N-VA ) heeft zijn compromistekst over de staatshervorming zondag gestuurd naar de zeven partijen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de onderhandelingen. Hij verwacht tegen maandag een antwoord.De Wever had vrijdag aangekondigd dat hij zijn tekst zondag zou overmaken. Na zijn gesprekken van vorige week met PS, N-VA, CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen! zette hij zich aan het schrijven van de tekst. De Wever benadrukte dat hij die zou opstellen als koninklijk opdrachthouder en niet als N-VA-voorzitter.Volgens De Wever is de tekst het best haalbare communautair akkoord dat tussen de zeven partijen te bereiken is. Het gaat volgens hem om het resultaat van een uitermate moeilijke evenwichtsoefening tussen partijen met enorm uiteenlopende programma's.Tijdens een persconferentie zei De Wever zondagnamiddag dat zijn tekst niet te nemen of te laten is, maar hij benadrukte dat de tekst een heel precair evenwicht bevat. 'Ik hoop dat iedereen zeer goed beseft dat wie hier nog fundamenteel aan raakt, het hele kaartenhuisje dreigt te doen instorten', aldus de verduidelijker.Fiscale autonomieDe tekst voorziet onder meer grote fiscale autonomie voor de gewesten. Zo zou 45 procent van de opbrengst van de personenbelasting naar de gewesten gaan. Van dat totaal bedrag gaat in het voorstel van De Wever zo'n 10 miljard naar Vlaanderen, 5 miljard naar het Waals gewest (waarvan een deel door te storten naar de Franse gemeenschap) en 1,3 miljard naar het Brussels gewest. Resultaat zou zijn dat de eigen fiscale ontvangsten van Vlaanderen zouden toenemen tot zestig procent van haar middelen. Voor het Waals en het Brussels gewest zou het zelfs om tachtig procent gaan.Uitgangspunt van De Wever is dat het voorstel voor geen enkele entiteit tot een structurele verarming leidt. Een mogelijk beperkte achteruitgang van het Waals gewest bij de start van het nieuwe financieringsmodel kan gedurende een overgangsperiode worden gecompenseerd door een tijdelijke federale dotatie. Er is ook sprake van een solidariteitsmechanisme. Voor Brussel voorziet het voorstel een herfinanciering van 100 miljoen in 2011, 200 miljoen in 2012 en 300 miljoen in 2013. Daarbovenop kan nog 50 miljoen euro komen. Dat bedrag is gekoppeld aan de voorwaarde van een hervorming van de Brusselse instellingen.Inzake Brussel-Halle-Vilvoorde voorziet De Wever een verticale splitsing in een kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Brussel. De inwoners van de zes faciliteitengemeenten krijgen in het voorstel de keuze om te stemmen op Vlaams-Brabantse of Brusselse lijsten. Omzendbrief-Peeters afgezwaktDe omzendbief-Peeters zou worden afgezwakt. Inwoners van faciliteitengemeenten zullen nog steeds een Franse vertaling van documenten moeten aanvragen indien ze die wensen, maar dat zou maar om de drie jaar moeten gebeuren.Voor de niet-benoemde burgemeesters in de rand rond Brussel voorziet het voorstel van De Wever een regeling waarbij een voorgedragen burgemeester van wie de benoeming wordt geweigerd, zijn zaak binnen een redelijke termijn verplicht moet voorleggen aan de Raad van State. Hij of zij kan vragen dat een Franstalig lid van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS wordt toegevoegd aan de Vlaamse kamer.