Al zes jaar is Bart De Wever (N-VA) burgemeester van Antwerpen. Op 14 oktober wil hij een tweede keer de burgemeestersjerp omgorden. De Zondag kijkt in een gesprek met 's lands machtigste politicus terug op zijn ambtstermijn.

Veel kritiek kwam er op de Lins Tower aan de Tunnelplaats. Waarom kwam er daar een hoogbouwvergunning tegen de adviezen van de stedelijke administratie in?

BART DE WEVER: Wij wijken af en toe af van het advies van de ambtenarij en dan motiveren wij waarom. Ik kan met u naar die site gaan en uitleggen waarom dat gebouw perfect past in dat deel van de stad. Dus ik zie geen enkel probleem.

Dit was een cadeau voor de vrienden van Land Invest, zo wordt gezegd.

DE WEVER: Dat is heel eigenaardig, want dat dossier is geïnitieerd onder het vorige stadsbestuur. Kijk, men heeft allerlei beschuldigingen opgeworpen over dat dossier. Maar wat blijft er over aan het einde van de rit? Niets. Alle klachten zijn verworpen. (zwijgt even) Wij hebben de ambitie om te bouwen in deze stad, dat klopt. En we hebben daartoe de private sector nodig. Ik heb zelfs een receptie gegeven op het stadhuis met alle belangrijke vastgoedondernemers. Voilà, ik beken. En weet u waarom? Omdat ik wil dat ze investeren in Antwerpen.

Volgens Kind & Gezin groeit hier bijna één op de drie kinderen op in armoede. Die tanker is niet gekeerd, integendeel. Hoe komt dat?

DE WEVER: De explosieve stijging van de kinderarmoede dateert van de vorige legislatuur. Maar inderdaad, ook de voorbije zes jaar was er geen daling. Grote steden staan weerloos tegenover de import van armoede. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit een exclusief importfenomeen wordt. Dat moeten de herauten van de open grenzen goed beseffen. We hebben een ander migratiebeleid nodig.

Ook bij kinderen van Belgische origine is de armoede gestegen, zo blijkt uit die cijfers.

DE WEVER: (aarzelend) Steden hebben een bijzondere aantrekkingskracht op mensen in moeilijkheden. Daardoor dreigt een dualisering tussen arm en rijk. De middenklasse trekt weg. We zijn blij dat deze legislatuur voor het eerst het gemiddeld fiscaal inkomen niet verder gedaald is. Dat is al een kentering. Maar het is moeilijk om mensen los te trekken uit armoede. Ook de werkloosheid is een factor.

Lees het volledige interview met Bart De Wever in De Zondag.

Al zes jaar is Bart De Wever (N-VA) burgemeester van Antwerpen. Op 14 oktober wil hij een tweede keer de burgemeestersjerp omgorden. De Zondag kijkt in een gesprek met 's lands machtigste politicus terug op zijn ambtstermijn. BART DE WEVER: Wij wijken af en toe af van het advies van de ambtenarij en dan motiveren wij waarom. Ik kan met u naar die site gaan en uitleggen waarom dat gebouw perfect past in dat deel van de stad. Dus ik zie geen enkel probleem.DE WEVER: Dat is heel eigenaardig, want dat dossier is geïnitieerd onder het vorige stadsbestuur. Kijk, men heeft allerlei beschuldigingen opgeworpen over dat dossier. Maar wat blijft er over aan het einde van de rit? Niets. Alle klachten zijn verworpen. (zwijgt even) Wij hebben de ambitie om te bouwen in deze stad, dat klopt. En we hebben daartoe de private sector nodig. Ik heb zelfs een receptie gegeven op het stadhuis met alle belangrijke vastgoedondernemers. Voilà, ik beken. En weet u waarom? Omdat ik wil dat ze investeren in Antwerpen.DE WEVER: De explosieve stijging van de kinderarmoede dateert van de vorige legislatuur. Maar inderdaad, ook de voorbije zes jaar was er geen daling. Grote steden staan weerloos tegenover de import van armoede. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit een exclusief importfenomeen wordt. Dat moeten de herauten van de open grenzen goed beseffen. We hebben een ander migratiebeleid nodig.DE WEVER: (aarzelend) Steden hebben een bijzondere aantrekkingskracht op mensen in moeilijkheden. Daardoor dreigt een dualisering tussen arm en rijk. De middenklasse trekt weg. We zijn blij dat deze legislatuur voor het eerst het gemiddeld fiscaal inkomen niet verder gedaald is. Dat is al een kentering. Maar het is moeilijk om mensen los te trekken uit armoede. Ook de werkloosheid is een factor.