In een debat met politieke kopstukken bij technologiefederatie Agoria uitte Bart De Wever opnieuw twijfels over de kernuitstap. "Uit de fossiele brandstof stappen, uit de kernenergie stappen en de elektrificatie van het wagenpark allemaal tegen 2030 realiseren is niet realistisch op het vlak van bevoorrading en prijs", dixit De Wever. Door die uitspraak lijkt De Wever het recente energiepact opnieuw op losse schroeven te zetten. In dat pact blijft de kernuitstap tegen 2025 behouden, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. "Die afspraken zijn gemaakt. Daar kan je niet zomaar op terugkomen. Bovendien heeft hij de wet op de kernuitstap in het verleden mee bevestigd", zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz in een reactie. "Dat hij nu opnieuw onzekerheid creëert is onbegrijpelijk. Voor het Agoria-publiek had hij gerust een boodschap kunnen brengen die de sector responsabiliseert. Maar hij kiest ervoor opnieuw twijfel te zaaien en dat maakt het opnieuw moeilijker om de nodige investeringen aan te trekken", aldus Schiltz. Volgens Schiltz wil De Wever met zijn uitspraken "zijn gelijk halen" en zijn ze wellicht gevoed door "electorale strategie". "Als het zou gaan om de splitsing van België, zou De Wever morgen een oplossing op tafel leggen. Maar als het gaat om iets wat de toekomstige welvaart van de Vlaming kan bepalen, dan ziet hij plots een zee van onoplosbare problemen. Dat terwijl het uitstellen van de kernuitstap gewoon geld kost", zegt Schiltz. (Belga)

In een debat met politieke kopstukken bij technologiefederatie Agoria uitte Bart De Wever opnieuw twijfels over de kernuitstap. "Uit de fossiele brandstof stappen, uit de kernenergie stappen en de elektrificatie van het wagenpark allemaal tegen 2030 realiseren is niet realistisch op het vlak van bevoorrading en prijs", dixit De Wever. Door die uitspraak lijkt De Wever het recente energiepact opnieuw op losse schroeven te zetten. In dat pact blijft de kernuitstap tegen 2025 behouden, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. "Die afspraken zijn gemaakt. Daar kan je niet zomaar op terugkomen. Bovendien heeft hij de wet op de kernuitstap in het verleden mee bevestigd", zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz in een reactie. "Dat hij nu opnieuw onzekerheid creëert is onbegrijpelijk. Voor het Agoria-publiek had hij gerust een boodschap kunnen brengen die de sector responsabiliseert. Maar hij kiest ervoor opnieuw twijfel te zaaien en dat maakt het opnieuw moeilijker om de nodige investeringen aan te trekken", aldus Schiltz. Volgens Schiltz wil De Wever met zijn uitspraken "zijn gelijk halen" en zijn ze wellicht gevoed door "electorale strategie". "Als het zou gaan om de splitsing van België, zou De Wever morgen een oplossing op tafel leggen. Maar als het gaat om iets wat de toekomstige welvaart van de Vlaming kan bepalen, dan ziet hij plots een zee van onoplosbare problemen. Dat terwijl het uitstellen van de kernuitstap gewoon geld kost", zegt Schiltz. (Belga)