De Wever deed zijn uitspraken tijdens de voorstelling van het boek "Het dna van Vlaanderen" van VRT-journalist Ivan De Vadder en marktonderzoeker Jan Callebaut. Zoals bekend was er toen een princiepsakkoord over de vorming van zo'n regering. Die piste werd toen afgeschoten door PS-voorzitter Paul Magnette, waarna werd beslist dat de regering van lopende zaken volmachten zou krijgen om de coronacrisis aan te pakken. "We gijzelen elkaar de dood in", analyseerde De Wever de patstelling tussen N-VA en PS binnen de federale regeringsvorming. Allebei voelen ze de hete adem van andere partijen in hun nek indien ze met elkaar in zee zouden gaan. Een oplossing voor die patstelling in de N-VA-logica is zoals bekend het confederalisme, maar daarvan beseft De Wever dat er geen tweederdemeerderheid bestaat. Hij kwam ook terug op de gesprekken die hij vorige zomer met Vlaams Belang heeft gevoerd tijdens de Vlaamse regeringsvorming. De Wever gaf aan dat hij met een bepaalde verwachting naar die gesprekken was getrokken over de transitie binnen Vlaams Belang - lees: minder radicaal - maar dat hij die in de realiteit niet ziet. De verschillen met de top en het middenkader tussen beide partijen "is heel erg groot en niet verkleind", luidde het. "Ik zie daar geen gemeenschappelijk verhaal mee". Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau was uitgenodigd voor het debat. Hij heeft de ambitie om van zijn partij een brede sociale volksbeweging te maken. "Sinds de dag waarop de leden mij hebben verkozen, is sp.a geen traditionele partij meer", stelde Rousseau. Hij wil ook van de Vlaamse socialisten opnieuw de leider maken op progressief vlak. Daarvoor moet zijn partij - maar ook de politiek in het algemeen - ook aan haar zelfrespect werken. "We keken de voorbije jaren heel veel rond naar wat bij andere partijen gebeurde", aldus Rousseau. Zelfs in die mate dat werd gesmeekt om met sp.a in kartel te gaan, verklaarde de sp.a-voorzitter. "Smeken, dat ga ik niet doen". (Belga)

De Wever deed zijn uitspraken tijdens de voorstelling van het boek "Het dna van Vlaanderen" van VRT-journalist Ivan De Vadder en marktonderzoeker Jan Callebaut. Zoals bekend was er toen een princiepsakkoord over de vorming van zo'n regering. Die piste werd toen afgeschoten door PS-voorzitter Paul Magnette, waarna werd beslist dat de regering van lopende zaken volmachten zou krijgen om de coronacrisis aan te pakken. "We gijzelen elkaar de dood in", analyseerde De Wever de patstelling tussen N-VA en PS binnen de federale regeringsvorming. Allebei voelen ze de hete adem van andere partijen in hun nek indien ze met elkaar in zee zouden gaan. Een oplossing voor die patstelling in de N-VA-logica is zoals bekend het confederalisme, maar daarvan beseft De Wever dat er geen tweederdemeerderheid bestaat. Hij kwam ook terug op de gesprekken die hij vorige zomer met Vlaams Belang heeft gevoerd tijdens de Vlaamse regeringsvorming. De Wever gaf aan dat hij met een bepaalde verwachting naar die gesprekken was getrokken over de transitie binnen Vlaams Belang - lees: minder radicaal - maar dat hij die in de realiteit niet ziet. De verschillen met de top en het middenkader tussen beide partijen "is heel erg groot en niet verkleind", luidde het. "Ik zie daar geen gemeenschappelijk verhaal mee". Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau was uitgenodigd voor het debat. Hij heeft de ambitie om van zijn partij een brede sociale volksbeweging te maken. "Sinds de dag waarop de leden mij hebben verkozen, is sp.a geen traditionele partij meer", stelde Rousseau. Hij wil ook van de Vlaamse socialisten opnieuw de leider maken op progressief vlak. Daarvoor moet zijn partij - maar ook de politiek in het algemeen - ook aan haar zelfrespect werken. "We keken de voorbije jaren heel veel rond naar wat bij andere partijen gebeurde", aldus Rousseau. Zelfs in die mate dat werd gesmeekt om met sp.a in kartel te gaan, verklaarde de sp.a-voorzitter. "Smeken, dat ga ik niet doen". (Belga)