De koning heeft informateur Bart De Wever (N-VA) donderdag op zijn verzoek ontlast van zijn opdracht. Dat heeft het paleis meegedeeld nadat De Wever er zijn eindverslag had voorgesteld. De Wever verklaarde na afloop dat hij convergenties heeft gevonden, maar nog niet genoeg om een regering te vormen.

De Wever heeft de koning daarom gevraagd om nog geen formateur aan te stellen. Volgens hem is er nog geen basisakkoord dat het opstarten van regeringsonderhandelingen verantwoordt.

Eerst moeten de standpunten van de partijen nog worden uitgediept en verbreed, aldus De Wever. Hij heeft de koning gevraagd om een initiatief in die zin te nemen. Over een mogelijke coalitieformule sprak De Wever zich nog niet.

In de conclusies in het eindrapport van de informateur staat letterlijk dat De Wever van mening is 'dat er op dit ogenblik convergentie is tussen de standpunten van de partijen die in aanmerking komen om regeringsverantwoordelijkheid te dragen, maar nog niet in voldoende mate om onmiddellijk een regering te vormen. Ik heb de Koning daarom aanbevolen een initiatief te nemen om de vastgestelde convergentie verder uit te diepen en te verbreden, wat de vorming van een regering mogelijk zou moeten maken'.

Drie extreem belangrijke uitdagingen

In zijn eindverslag zegt De Wever dat het duidelijk is dat de nieuw te vormen federale regering, naast andere opdrachten zoals de hervorming van het gerecht en de bijsturing van het migratie- en asielbeleid, voor drie extreem belangrijke uitdagingen staat.

Het gaat om een sanering van de openbare financiën en een verdere institutionele hervorming die gelijktijdig moeten uitgevoerd worden en op een zodanige wijze dat ze het economisch en sociaal weefsel vrijwaren en bij voorkeur versterken.

Volgens De Wever zijn alle personen die hij tijdens zijn informatieopdracht heeft geraadpleegd het er over eens dat dat inderdaad de drie belangrijkste uitdagingen en bijgevolg doelstellingen van het te voeren regeringsbeleid zijn. Ook over de onderlinge samenhang is er volgens De Wever eensgezindheid.

Afgezien van het voorbehoud aan vakbondszijde over het tempo, zijn al mijn gesprekspartners zich bewust van de dwingende noodzaak de publieke financiën te saneren en van de ongekende omvang van de sanering, zo schrijft De Wever.

Uit de vele voorstellen die ter zake zijn gedaan zal een evenwichtig pakket maatregelen moeten worden samengesteld, gericht op zowel de vermindering van de uitgaven als de verhoging van de ontvangsten, zo schrijft De Wever.

'Eensgezindheid noodzaak staatshervorming'

Hij stelt eensgezindheid vast over de noodzaak van een zesde staatshervorming. 'Voor al mijn gesprekspartners is een status quo geen optie, al is het maar om het klimaat van politieke stabiliteit te scheppen dat voor de sanering van de overheidsfinanciën onontbeerlijk is', aldus De Wever.

Over de inhoud van een verdere institutionele hervorming zegt hij 'een zekere mate' van convergentie te hebben kunnen vaststellen.

De koning heeft informateur Bart De Wever (N-VA) donderdag op zijn verzoek ontlast van zijn opdracht. Dat heeft het paleis meegedeeld nadat De Wever er zijn eindverslag had voorgesteld. De Wever verklaarde na afloop dat hij convergenties heeft gevonden, maar nog niet genoeg om een regering te vormen.De Wever heeft de koning daarom gevraagd om nog geen formateur aan te stellen. Volgens hem is er nog geen basisakkoord dat het opstarten van regeringsonderhandelingen verantwoordt.Eerst moeten de standpunten van de partijen nog worden uitgediept en verbreed, aldus De Wever. Hij heeft de koning gevraagd om een initiatief in die zin te nemen. Over een mogelijke coalitieformule sprak De Wever zich nog niet.In de conclusies in het eindrapport van de informateur staat letterlijk dat De Wever van mening is 'dat er op dit ogenblik convergentie is tussen de standpunten van de partijen die in aanmerking komen om regeringsverantwoordelijkheid te dragen, maar nog niet in voldoende mate om onmiddellijk een regering te vormen. Ik heb de Koning daarom aanbevolen een initiatief te nemen om de vastgestelde convergentie verder uit te diepen en te verbreden, wat de vorming van een regering mogelijk zou moeten maken'. Drie extreem belangrijke uitdagingenIn zijn eindverslag zegt De Wever dat het duidelijk is dat de nieuw te vormen federale regering, naast andere opdrachten zoals de hervorming van het gerecht en de bijsturing van het migratie- en asielbeleid, voor drie extreem belangrijke uitdagingen staat.Het gaat om een sanering van de openbare financiën en een verdere institutionele hervorming die gelijktijdig moeten uitgevoerd worden en op een zodanige wijze dat ze het economisch en sociaal weefsel vrijwaren en bij voorkeur versterken. Volgens De Wever zijn alle personen die hij tijdens zijn informatieopdracht heeft geraadpleegd het er over eens dat dat inderdaad de drie belangrijkste uitdagingen en bijgevolg doelstellingen van het te voeren regeringsbeleid zijn. Ook over de onderlinge samenhang is er volgens De Wever eensgezindheid. Afgezien van het voorbehoud aan vakbondszijde over het tempo, zijn al mijn gesprekspartners zich bewust van de dwingende noodzaak de publieke financiën te saneren en van de ongekende omvang van de sanering, zo schrijft De Wever.Uit de vele voorstellen die ter zake zijn gedaan zal een evenwichtig pakket maatregelen moeten worden samengesteld, gericht op zowel de vermindering van de uitgaven als de verhoging van de ontvangsten, zo schrijft De Wever.'Eensgezindheid noodzaak staatshervorming'Hij stelt eensgezindheid vast over de noodzaak van een zesde staatshervorming. 'Voor al mijn gesprekspartners is een status quo geen optie, al is het maar om het klimaat van politieke stabiliteit te scheppen dat voor de sanering van de overheidsfinanciën onontbeerlijk is', aldus De Wever.Over de inhoud van een verdere institutionele hervorming zegt hij 'een zekere mate' van convergentie te hebben kunnen vaststellen.