De N-VA-voorzitter riep opnieuw op tot sociaal overleg, zoals dat ook in het regeerakkoord staat. Hij hoopt dat dat overleg snel wordt opgestart. "Normaal is een staking het ultieme wapen, maar nu organiseert men zuiver politieke stakingen", zei hij. Vooral het FGTB krijgt ervan langs van De Wever. "Iedereen weet dat het FGTB de gewapende arm van de PS is."

Inkomsten uit kapitaal

Een van de oorzaken van de sociale onrust is de (als te laag beschouwde) bijdrage van inkomsten uit kapitaal aan de sanering van de overheidsfinanciën. De Wever herhaalde dat hij niet wil weten van een vermogensbelasting, maar wel de discussie wil aangaan over een meerwaardebelasting, op voorwaarde dat de maatregel neerkomt op een tax shift waarbij nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord in ruil voor een verlaging van de lasten op arbeid. Er kan in geen geval sprake van zijn de belastingdruk te verhogen. "Ik sta open voor debat, maar het moet gaan om een tax shift en niet om een tax lift."

De N-VA-voorzitter waarschuwde de pleitbezorgers van een vermogenswinstbelasting er wel voor niet te optimistisch te zijn over de opbrengst van zo'n belasting. Een belasting op meerwaarden impliceert namelijk ook dat minderwaarden aftrekbaar worden gemaakt, zei De Wever.

N-VA'ers leren Frans

De nieuwe (federale) N-VA-ministers komen niet vaak aan het woord in de Franstalige media en nemen voorlopig niet vaak deel aan de televisiedebatten op de Franstalige televisiezenders. De N-VA'ers zijn bezig hun Frans te verbeteren, zei De Wever. Hij verwees ook naar het "N-VA-bashen" in de Franstalige media. "In debatten zijn wij een beetje het mikpunt van iedereen." (Belga/TE)