Dindsdag trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) met hun eindverslag naar de koning. Intussen hebben de twee grootste partijen, PS en N-VA, achter de schermen druk vergaderd. Maar die vergaderingen lijken weinig op te leveren. Integendeel. De PS lijkt definitief de stekker uit de paars-gele piste te trekken.

'We hebben een dertigtal vergaderingen met de N-VA gehad en dat heeft tot niets geleid. Aan de onderhandelingstafel toont de PS haar goede wil, maar Bart De Wever maakt geen enkel compromis. Op een bepaald moment heeft het lang genoeg geduurd', aldus Magnette. De PS-voorzitter vindt dan ook dat het weinig zin heeft om eventueel samen met De Wever de rol van het duo Coens-Bouchez over te nemen. 'Dat zou tot niets leiden', klinkt het.

'Als men een regering wil maken zonder de PS, moet men dat maar doen, maar je kan aan de PS niet vragen om een rechtse politiek te voeren. We willen een sociaal antwoord geven op de uitdagingen die zich voordoen en niet de lijn van de vorige regering, die is afgestraft door de kiezers, voortzetten', aldus nog Magnette.

Voor zijn mandatarissen overliep Magnette volgens een goede bron een greep uit de maatregelen die N-VA op tafel zou hebben gelegd. Zo willen de Vlaamsnationalisten tegen het einde van de legislatuur, dus in 2024, bij het confederalisme uitkomen, en nu al starten met de regionalisering van justitie, politie, gezondheidszorg en de NMBS. Elke herfederalisering is uit den boze. De voorstellen op het vlak van werkgelegenheid staan lijnrecht tegenover de PS-standpunten.

Volgens het verslag dat Magnette uitbracht, gaat N-VA voor de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en/of een sterkere degressiviteit van de uitkeringen, de uitbreiding van de flexi-jobs en de betaling van de werkloosheidsuitkeringen door een private speler. Nu zijn het de vakbonden of een autonome kas die daarvoor zorgen.

Op het vlak van pensioenen staat N-VA open voor een herwaardering van de laagste pensioenen, maar zou de partij zich niet hebben geëngageerd voor een minimumpensioen van 1.500 euro. Wel pleit ze voor een lager pensioen in geval van werkloosheid, loopbaanonderbreking, enzovoort. Op gezondheidsvlak zou sprake zijn van besparingen voor een bedrag van 5,2 miljard euro en zou de rol van de ziekenfondsen, die nu al onder vuur van de N-VA liggen, verder worden afgebouwd. Inzake klimaat zouden de Vlaamsnationalisten genoegen nemen met een minimale ambitie en plaatsen ze vraagtekens bij de planning van de kernuitstap. Binnen het domein migratie zou sprake zijn van een hogere capaciteit van de gesloten centra en strengere voorwaarden voor gezinshereniging.

Magnette is niet de enige PS'er die aanstuurt op een regering zonder N-VA. Ook PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej deed dat afgelopen weekend. 'Wat is het resultaat van een regering met N-VA? Een Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement', zei de PS'er.

Op de Franstalige nieuwszender LN24 gaf maandag ook die PS, bij monde van Waals minister-president Elio Di Rupo, haar kijk op de federale regeringsvorming. Volgens de oud-voorzitter van de Franstalige socialisten hebben de PS en de N-VA al een veertigtal keer rond de tafel gezeten. 'Twintig vergaderingen speelden zich op politiek niveau af, twintig vergaderingen waren met technici', zei hij.

Di Rupo is nog steeds niet onder de indruk van de opening die N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij leek te maken. 'Hij heeft nooit over een pensioen van 1.500 euro gesproken, wel over minimumpensioenen. Die minimumpensioenen verhogen, dat is wel het minste dat we kunnen doen.' De N-VA laat proefballonnetjes op, aldus Di Rupo. 'Mijn aanvoelen is dat ze alles doet om aan te tonen dat het onmogelijk is om een federale regering te vormen.'

Bart De Wever: 'Ik heb de indruk dat PS een regering wil waarin zij de baas kunnen spelen'

'De vijandelijkheden zijn niet bepaald gestaakt', reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys voor aanvang van het N-VA-partijbestuur. En ook voorzitter Bart De Wever is duidelijk niet opgezet met de aanvallen uit PS-hoek. 'Ik heb de indruk dat zij geen regering met een meerderheid in Vlaanderen willen, maar een regering waarin zij de baas kunnen spelen', aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter is dan weer wél te spreken over de houding van de CD&V. Die partij blijft hameren op het belang van een federale regering met een Vlaamse meerderheid. 'Ik ben hun daar dankbaar voor. Dat kan ik niet van alle partners zeggen', aldus De Wever met een weinig verholen kritiek aan het adres van Open VLD.

Parys bevestigde verder nog dat er de afgelopen weken veel contacten zijn geweest tussen N-VA en PS, ook zondagavond nog, maar hij weigerde te zeggen hoe die verlopen zijn. 'Ik kan wel vertellen dat het aan de onderhandelingstafel anders is dan wat je erover leest in de kranten of op sites. Wij proberen de discretie te bewaren om het overleg net alle kansen te geven.'

Hij herhaalde dat het de N-VA menens is om iets te doen aan de laagste pensioenen. 'Als je je leven lang gewerkt hebt, en je komt dan tot de vaststelling dat je enkel recht hebt op een schamel pensioen, dan moeten we een inspanning leveren om dat te veranderen.' Zo'n ingreep moeten volgens Parys wel gebeuren binnen een afgesproken budgettair kader 'én binnen het kader van hervormingen die ons uit de problemen moeten halen'.

De vraag is nu wie de koning dinsdag het veld instuurt na het duo Coens-Bouchez. Krijgt bijvoorbeeld De Wever de kans om te onderzoeken of een paars-gele coalitie nog wel kans op slagen heeft? 'Ik ga daar geen commentaar geven. We zullen zien wat het paleis beslist nadat men de partijvoorzitters gehoord heeft. Het informateurschap is geen opdracht waarvoor je solliciteert', aldus De Wever. De N-VA-voorzitter blijft wel bereid 'zijn verantwoordelijkheid op te nemen''.

Almaci: 'De Wever nog eens rondje laten lopen is tijdverlies'

N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld insturen om te kijken of een paars-gele regering alsnog mogelijk is, heeft volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci geen zin. "Bart De Wever nu nog eens een rondje laten lopen om vast te stellen dat paars-geel niet mogelijk is, vinden wij tijdverlies. Laat ons nu vooruit gaan", aldus Almaci aan Belga.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci herhaalt haar oproep om snel een federale regering te vormen. Acht maanden na de verkiezingen is het volgens haar overduidelijk dat de paars-gele optie met PS én N-VA onmogelijk is.

Het heeft volgens haar dan ook geen zin om Bart De Wever het veld in te sturen om te onderzoeken of een paars-gele regering nog mogelijk is. "Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. We zijn het eens met Beweging.net: er is een alternatief dat klimaatambitie, sociaal herstelbeleid en toekomstgerichte economie mogelijk maakt. Laat ons eindelijk vooruit gaan", tweet de Groen-voorzitster.

Bij sp.a doet voorzitter Conner Rousseau geen uitspraken over een mogelijke opdracht voor Bart De Wever. "We betreuren dat er algemeen geen vooruitgang geboekt is en geen oplossingen zijn, acht maanden na de verkiezingen", klinkt het enkel.

Dindsdag trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) met hun eindverslag naar de koning. Intussen hebben de twee grootste partijen, PS en N-VA, achter de schermen druk vergaderd. Maar die vergaderingen lijken weinig op te leveren. Integendeel. De PS lijkt definitief de stekker uit de paars-gele piste te trekken. 'We hebben een dertigtal vergaderingen met de N-VA gehad en dat heeft tot niets geleid. Aan de onderhandelingstafel toont de PS haar goede wil, maar Bart De Wever maakt geen enkel compromis. Op een bepaald moment heeft het lang genoeg geduurd', aldus Magnette. De PS-voorzitter vindt dan ook dat het weinig zin heeft om eventueel samen met De Wever de rol van het duo Coens-Bouchez over te nemen. 'Dat zou tot niets leiden', klinkt het. 'Als men een regering wil maken zonder de PS, moet men dat maar doen, maar je kan aan de PS niet vragen om een rechtse politiek te voeren. We willen een sociaal antwoord geven op de uitdagingen die zich voordoen en niet de lijn van de vorige regering, die is afgestraft door de kiezers, voortzetten', aldus nog Magnette. Voor zijn mandatarissen overliep Magnette volgens een goede bron een greep uit de maatregelen die N-VA op tafel zou hebben gelegd. Zo willen de Vlaamsnationalisten tegen het einde van de legislatuur, dus in 2024, bij het confederalisme uitkomen, en nu al starten met de regionalisering van justitie, politie, gezondheidszorg en de NMBS. Elke herfederalisering is uit den boze. De voorstellen op het vlak van werkgelegenheid staan lijnrecht tegenover de PS-standpunten. Volgens het verslag dat Magnette uitbracht, gaat N-VA voor de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en/of een sterkere degressiviteit van de uitkeringen, de uitbreiding van de flexi-jobs en de betaling van de werkloosheidsuitkeringen door een private speler. Nu zijn het de vakbonden of een autonome kas die daarvoor zorgen. Op het vlak van pensioenen staat N-VA open voor een herwaardering van de laagste pensioenen, maar zou de partij zich niet hebben geëngageerd voor een minimumpensioen van 1.500 euro. Wel pleit ze voor een lager pensioen in geval van werkloosheid, loopbaanonderbreking, enzovoort. Op gezondheidsvlak zou sprake zijn van besparingen voor een bedrag van 5,2 miljard euro en zou de rol van de ziekenfondsen, die nu al onder vuur van de N-VA liggen, verder worden afgebouwd. Inzake klimaat zouden de Vlaamsnationalisten genoegen nemen met een minimale ambitie en plaatsen ze vraagtekens bij de planning van de kernuitstap. Binnen het domein migratie zou sprake zijn van een hogere capaciteit van de gesloten centra en strengere voorwaarden voor gezinshereniging.Magnette is niet de enige PS'er die aanstuurt op een regering zonder N-VA. Ook PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej deed dat afgelopen weekend. 'Wat is het resultaat van een regering met N-VA? Een Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement', zei de PS'er. Op de Franstalige nieuwszender LN24 gaf maandag ook die PS, bij monde van Waals minister-president Elio Di Rupo, haar kijk op de federale regeringsvorming. Volgens de oud-voorzitter van de Franstalige socialisten hebben de PS en de N-VA al een veertigtal keer rond de tafel gezeten. 'Twintig vergaderingen speelden zich op politiek niveau af, twintig vergaderingen waren met technici', zei hij. Di Rupo is nog steeds niet onder de indruk van de opening die N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij leek te maken. 'Hij heeft nooit over een pensioen van 1.500 euro gesproken, wel over minimumpensioenen. Die minimumpensioenen verhogen, dat is wel het minste dat we kunnen doen.' De N-VA laat proefballonnetjes op, aldus Di Rupo. 'Mijn aanvoelen is dat ze alles doet om aan te tonen dat het onmogelijk is om een federale regering te vormen.''De vijandelijkheden zijn niet bepaald gestaakt', reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys voor aanvang van het N-VA-partijbestuur. En ook voorzitter Bart De Wever is duidelijk niet opgezet met de aanvallen uit PS-hoek. 'Ik heb de indruk dat zij geen regering met een meerderheid in Vlaanderen willen, maar een regering waarin zij de baas kunnen spelen', aldus De Wever. De N-VA-voorzitter is dan weer wél te spreken over de houding van de CD&V. Die partij blijft hameren op het belang van een federale regering met een Vlaamse meerderheid. 'Ik ben hun daar dankbaar voor. Dat kan ik niet van alle partners zeggen', aldus De Wever met een weinig verholen kritiek aan het adres van Open VLD. Parys bevestigde verder nog dat er de afgelopen weken veel contacten zijn geweest tussen N-VA en PS, ook zondagavond nog, maar hij weigerde te zeggen hoe die verlopen zijn. 'Ik kan wel vertellen dat het aan de onderhandelingstafel anders is dan wat je erover leest in de kranten of op sites. Wij proberen de discretie te bewaren om het overleg net alle kansen te geven.' Hij herhaalde dat het de N-VA menens is om iets te doen aan de laagste pensioenen. 'Als je je leven lang gewerkt hebt, en je komt dan tot de vaststelling dat je enkel recht hebt op een schamel pensioen, dan moeten we een inspanning leveren om dat te veranderen.' Zo'n ingreep moeten volgens Parys wel gebeuren binnen een afgesproken budgettair kader 'én binnen het kader van hervormingen die ons uit de problemen moeten halen'. De vraag is nu wie de koning dinsdag het veld instuurt na het duo Coens-Bouchez. Krijgt bijvoorbeeld De Wever de kans om te onderzoeken of een paars-gele coalitie nog wel kans op slagen heeft? 'Ik ga daar geen commentaar geven. We zullen zien wat het paleis beslist nadat men de partijvoorzitters gehoord heeft. Het informateurschap is geen opdracht waarvoor je solliciteert', aldus De Wever. De N-VA-voorzitter blijft wel bereid 'zijn verantwoordelijkheid op te nemen''. N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld insturen om te kijken of een paars-gele regering alsnog mogelijk is, heeft volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci geen zin. "Bart De Wever nu nog eens een rondje laten lopen om vast te stellen dat paars-geel niet mogelijk is, vinden wij tijdverlies. Laat ons nu vooruit gaan", aldus Almaci aan Belga. Groen-voorzitster Meyrem Almaci herhaalt haar oproep om snel een federale regering te vormen. Acht maanden na de verkiezingen is het volgens haar overduidelijk dat de paars-gele optie met PS én N-VA onmogelijk is. Het heeft volgens haar dan ook geen zin om Bart De Wever het veld in te sturen om te onderzoeken of een paars-gele regering nog mogelijk is. "Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. We zijn het eens met Beweging.net: er is een alternatief dat klimaatambitie, sociaal herstelbeleid en toekomstgerichte economie mogelijk maakt. Laat ons eindelijk vooruit gaan", tweet de Groen-voorzitster. Bij sp.a doet voorzitter Conner Rousseau geen uitspraken over een mogelijke opdracht voor Bart De Wever. "We betreuren dat er algemeen geen vooruitgang geboekt is en geen oplossingen zijn, acht maanden na de verkiezingen", klinkt het enkel.