Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van "mogelijke malversaties" door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. De stad heeft de audit overgemaakt aan het gerecht. "We zullen ons helaas moeten aansluiten in het lange rijtje van bedrijven en overheden die naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelicht door mevrouw El Kaouakibi", zei De Wever vrijdagavond in een reactie. "Dat is een bijzonder pijnlijke vaststelling." Er zijn volgens de burgemeester twee systeemfouten boven water gekomen. "De belangrijkste is dat we het bouwheerschap hebben uitbesteed aan Let's Go Urban", aldus De Wever. "Dat is een goede techniek, want dan kan je snel en efficiënt bouwen, maar als je dat doet met een oplichter, maakt dat jou kwetsbaar. Die systeemfout moeten we onmiddellijk rechttrekken." De tweede systeemfout is volgens hem dat een overheid kwetsbaar wordt als ze met sociaal ondernemers in zee gaat die niet te goeder trouw zijn. De Wever ontkende formeel dat er ooit sprake van was dat El Kaouakibi op een N-VA-lijst zou komen. "Ik heb maar twee ontmoetingen met haar gehad en ik heb nooit veel appreciatie gehad", aldus de burgemeester. Hij noemde het volstrekt ondenkbaar dat ze ooit op een lijst zou komen. (Belga)

Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van "mogelijke malversaties" door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. De stad heeft de audit overgemaakt aan het gerecht. "We zullen ons helaas moeten aansluiten in het lange rijtje van bedrijven en overheden die naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelicht door mevrouw El Kaouakibi", zei De Wever vrijdagavond in een reactie. "Dat is een bijzonder pijnlijke vaststelling." Er zijn volgens de burgemeester twee systeemfouten boven water gekomen. "De belangrijkste is dat we het bouwheerschap hebben uitbesteed aan Let's Go Urban", aldus De Wever. "Dat is een goede techniek, want dan kan je snel en efficiënt bouwen, maar als je dat doet met een oplichter, maakt dat jou kwetsbaar. Die systeemfout moeten we onmiddellijk rechttrekken." De tweede systeemfout is volgens hem dat een overheid kwetsbaar wordt als ze met sociaal ondernemers in zee gaat die niet te goeder trouw zijn. De Wever ontkende formeel dat er ooit sprake van was dat El Kaouakibi op een N-VA-lijst zou komen. "Ik heb maar twee ontmoetingen met haar gehad en ik heb nooit veel appreciatie gehad", aldus de burgemeester. Hij noemde het volstrekt ondenkbaar dat ze ooit op een lijst zou komen. (Belga)