Terwijl koning Filip een nieuwe consultatieronde opstartte, blikte De Wever in een videoboodschap terug op de poging die hij samen met Magnette ondernam om een federale meerderheidsregering op de been te brengen rond de twee grootste partijen aan weerskanten van de taalgrens.

'Geen evidente missie', aldus De Wever, maar met de PS werd niettemin een basisakkoord bereikt waarachter vijf partijen zich konden scharen als startpunt voor onderhandelingen. 'Dat akkoord was voor niemand te nemen of te laten, maar het bood een stevige basis en dus een grote kans op succes', betoogt de N-VA-voorzitter.

Volgens De Wever was er overeenstemming over een verlaging van de belastingen en een geleidelijke verhoging van de pensioenen, en was er een akkoord 'dat onze energiebevoorrading en klimaatinspanningen zou bestendigen door het verlengen van nucleaire capaciteit'.

Basisakkoord

Het basisakkoord zou volgens de N-VA-voorzitter ook de deur openzetten voor een grondige institutionele hervorming. 'Want eens te meer maakte de coronacrisis duidelijk hoe inefficient dit land is. Op federaal niveau is bestuur in lopende zaken een normale gang van zaken geworden. Dat moet stoppen', betoogt hij.

De Wever en Magnette kwamen echter zes Kamerzetels tekort en slaagden er niet in om een zesde partij aan boord te hijsen. 'Gezien de uitdagingen die we moeten trotseren en de grote problemen die snel op ons afkomen, betreur ik enorm dat alsnog moed ontbreekt om de carrousel van formatierondes eindelijk te stoppen. Ik weet dat een akkoord maken veel moeilijker is dan een oplossing torpederen of dan roepen langs de zijlijn', aldus De Wever, die geen andere partijen of politieke families bij naam noemde.

De Wever en Magnette boden hun ontslag als opdrachthouders aan. De koning houdt zijn antwoord in beraad en consulteerde intussen al CD&V-voorzitter Joachim Coens en sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Ook voor De Wever is niet duidelijk wat de onmiddellijke toekomst nu zal brengen. 'Maar wij verzekeren iedereen die ons het vertrouwen schenkt dat we er alles aan blijven doen om uw steun waard te zijn', besloot hij de videoboodschap.

Terwijl koning Filip een nieuwe consultatieronde opstartte, blikte De Wever in een videoboodschap terug op de poging die hij samen met Magnette ondernam om een federale meerderheidsregering op de been te brengen rond de twee grootste partijen aan weerskanten van de taalgrens. 'Geen evidente missie', aldus De Wever, maar met de PS werd niettemin een basisakkoord bereikt waarachter vijf partijen zich konden scharen als startpunt voor onderhandelingen. 'Dat akkoord was voor niemand te nemen of te laten, maar het bood een stevige basis en dus een grote kans op succes', betoogt de N-VA-voorzitter. Volgens De Wever was er overeenstemming over een verlaging van de belastingen en een geleidelijke verhoging van de pensioenen, en was er een akkoord 'dat onze energiebevoorrading en klimaatinspanningen zou bestendigen door het verlengen van nucleaire capaciteit'. Het basisakkoord zou volgens de N-VA-voorzitter ook de deur openzetten voor een grondige institutionele hervorming. 'Want eens te meer maakte de coronacrisis duidelijk hoe inefficient dit land is. Op federaal niveau is bestuur in lopende zaken een normale gang van zaken geworden. Dat moet stoppen', betoogt hij. De Wever en Magnette kwamen echter zes Kamerzetels tekort en slaagden er niet in om een zesde partij aan boord te hijsen. 'Gezien de uitdagingen die we moeten trotseren en de grote problemen die snel op ons afkomen, betreur ik enorm dat alsnog moed ontbreekt om de carrousel van formatierondes eindelijk te stoppen. Ik weet dat een akkoord maken veel moeilijker is dan een oplossing torpederen of dan roepen langs de zijlijn', aldus De Wever, die geen andere partijen of politieke families bij naam noemde. De Wever en Magnette boden hun ontslag als opdrachthouders aan. De koning houdt zijn antwoord in beraad en consulteerde intussen al CD&V-voorzitter Joachim Coens en sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Ook voor De Wever is niet duidelijk wat de onmiddellijke toekomst nu zal brengen. 'Maar wij verzekeren iedereen die ons het vertrouwen schenkt dat we er alles aan blijven doen om uw steun waard te zijn', besloot hij de videoboodschap.