"Er moet nog zeker zes miljard euro worden bespaard om de begroting in evenwicht te brengen en dan kom je uit bij de sociale zekerheid", aldus De Wever. Hij wil daarom in de eerste plaats meer mensen aan het werk. "De meeste uitkeringen liggen misschien niet zo hoog, maar heel veel mensen krijgen er wel een. Als die Belgische ziekte niet wordt gecorrigeerd, raken we niet uit de miserie". Daarnaast neemt De Wever de ambtenarenpensioenen in het vizier, verwijzend naar de riante pensioenregeling voor parlementsleden die het Vlaams Parlement nu heeft bijgestuurd. "Magistraten en sommige andere ambtenaren hebben een gelijkaardig stelsel en ook daar zouden we op moeten ingrijpen", aldus de N-VA-voorzitter. Grote besparingen vallen daar wellicht niet te rapen. Volgens cijfers van de FOD Justitie telde België eind 2013 bijvoorbeeld 2.588 effectieve magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie, gerechtelijke stagiairs en assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken. Volgens De Wever is er in elk geval geen alternatief voor besparingen in de sociale zekerheid, want afgezien van efficiëntiewinsten kan er op de andere federale overheidsuitgaven volgens hem nauwelijks nog worden bespaard. En nieuwe belastingen zijn voor N-VA uitgesloten, want "Zo eindigen we in de Sovjet-Unie". (Belga)

"Er moet nog zeker zes miljard euro worden bespaard om de begroting in evenwicht te brengen en dan kom je uit bij de sociale zekerheid", aldus De Wever. Hij wil daarom in de eerste plaats meer mensen aan het werk. "De meeste uitkeringen liggen misschien niet zo hoog, maar heel veel mensen krijgen er wel een. Als die Belgische ziekte niet wordt gecorrigeerd, raken we niet uit de miserie". Daarnaast neemt De Wever de ambtenarenpensioenen in het vizier, verwijzend naar de riante pensioenregeling voor parlementsleden die het Vlaams Parlement nu heeft bijgestuurd. "Magistraten en sommige andere ambtenaren hebben een gelijkaardig stelsel en ook daar zouden we op moeten ingrijpen", aldus de N-VA-voorzitter. Grote besparingen vallen daar wellicht niet te rapen. Volgens cijfers van de FOD Justitie telde België eind 2013 bijvoorbeeld 2.588 effectieve magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie, gerechtelijke stagiairs en assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken. Volgens De Wever is er in elk geval geen alternatief voor besparingen in de sociale zekerheid, want afgezien van efficiëntiewinsten kan er op de andere federale overheidsuitgaven volgens hem nauwelijks nog worden bespaard. En nieuwe belastingen zijn voor N-VA uitgesloten, want "Zo eindigen we in de Sovjet-Unie". (Belga)