‘De Wever beseft het: enkel een electorale bom kan Vivaldi II tegenhouden’

Terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever enkel en alleen voor het confederalisme gaat, wijst Paul Magnette (PS) dat aanbod nu al af. Stevenen we af op de totale blokkage? ‘Alleen De Wever heeft het gezag om een Vlaamse regering tussen N-VA en Vlaams Belang te verhinderen.’