In een interview met Maghreb TV ging N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever dieper in op zijn Berber-uitspraken, de organisatie van de islam in ons land en hoe het Offerfeest georganiseerd moet worden. Hij zegt voorstander te zijn van een imamopleiding, is vragende partij voor een beter georganiseerde islam en betreurt het dat hij nog niet kan zeggen hoe het slachten bij het Offerfeest georganiseerd zal worden. 'Men zegt dat ik elke moskee waar een koran ligt, wil sluiten. Dat is niet zo.'

In het programma Islam Vandaag was Bart De Wever te gast bij imam en interviewer Nordine Taouil. Taouil wilde eerst terugkomen op de uitspraken van Bart De Wever over Berbers. 'Ik stel dikwijls vast dat als ik herhaal wat Marokkanen mij zeggen, de Marokkanen kwaad zijn,' zei De Wever. ' Gezagsdragers uit Marokko hadden me gezegd dat de Berbers gesloten zijn.'

Nordine Taouil, Knack/Saskia Vanderstichelen
Nordine Taouil © Knack/Saskia Vanderstichelen

Hij benadrukte niemand te hebben willen kwetsen en uit bezorgdheid gesproken te hebben. 'Racisme staat ver van mij af. Ik ga ervan uit dat elke gemeenschap evenveel talent heeft. Ik wil niet dat dat verspild wordt. Ik zie veel te vaak dat handel van drugs in handen is van Marokkaanse jongeren. Dat is spijtig want ze maken er hun familie en zichzelf mee kapot.'

Over integratie had De Wever te zeggen dat er vroeger geen aanbod was. Nu zijn er gratis taal- en integratielessen, en dat is op het conto van zijn N-VA te schrijven, dixit de voorzitter.

Inpikkend op De Wever, die zegt te geloven in goede voorbeelden, vroeg Taouil of hij - naar het voorbeeld van Barack Obama en andere leiders - een iftar-maaltijd (die gegeten wordt na zonsondergang tijdens de islamitische vastenmaand, de ramadan) zou organiseren op het Schoon Verdiep? 'Ik neem uw suggestie mee. Veel van wat we doen, gebeurt in het geborgene.'

'Moskeeën kunnen sleutels zijn'

De Wever gaf toe dat hij als burgemeester eens een publiek optreden in een moskee moest doen. 'De islam moet een onderdeel van de oplossing zijn,' benadrukte hij. 'Vandaag komt de islam te veel in het nieuws als deel van het probleem. Een meer professionele organisatie kan helpen. Maar u heeft gelijk dat we meer moeten naar buiten treden.'

'Als je zegt dat islam een deel van de oplossing kan zijn, dan moeten mensen dat zien.'

Hoe komt dat maar vijf van de 50 moskeeën erkend zijn, wilde Taouil weten? 'Wij zijn vragende partij voor meer professionaliteit en meer erkenningen.'

Wat verwacht De Wever van een moskee? 'Een moskee is het centrum van het geloofs- en sociale leven. Dat is een verschil met de kerken. Moskeeën kunnen sleutels zijn, voorbeelden van hoe het kan. Als je zegt dat islam een deel van de oplossing kan zijn, dan moeten mensen dat zien.'

'Ik wil niet elke moskee waar een koran ligt, sluiten'

Een beter georganiseerde islam kan een troef zijn om bijvoorbeeld het salafisme weg te houden, meent De Wever, 'om mensen op het juiste pad te houden.' Er is geen slechte wil bij N-VA of de Vlaamse regering inzake de erkenning van moskeeën, benadrukte De Wever nog. 'Er zijn politici die elke moskee waar een koran ligt, willen sluiten. Dat is bij mij niet zo.' Interviewer imam Nordine Taouil gaf te kennen blij te zijn dat De Wever daarin klaarheid schiep.

'Imamopleiding is voordeel voor iedereen'

Er zou geen tegenstelling mogen zijn tussen goede burger en goede moslim zijn, antwoorde De Wever op de vraag naar wat een Europese islam moet zijn.

En quid een volwaardige imamopleiding in België, Vlaanderen? 'Dat is een voordeel voor iedereen. Wij zijn daar zeker voor.'

Taouil vroeg ook meer duidelijkheid omtrent het Offerfeest en de discussie rond het onverdoofd slachten. De Wever gaf toe dat hij nog niet kon antwoorden op die vraag, en dat hij dat betreurde. Hij legde ook uit dat hij in die discussie tussen twee vuren staat: enerzijds de moslims die hechten aan hun traditie, en anderzijds de grote groep mensen die vallen over het onverdoofd slachten van dieren.

In het programma Islam Vandaag was Bart De Wever te gast bij imam en interviewer Nordine Taouil. Taouil wilde eerst terugkomen op de uitspraken van Bart De Wever over Berbers. 'Ik stel dikwijls vast dat als ik herhaal wat Marokkanen mij zeggen, de Marokkanen kwaad zijn,' zei De Wever. ' Gezagsdragers uit Marokko hadden me gezegd dat de Berbers gesloten zijn.' Hij benadrukte niemand te hebben willen kwetsen en uit bezorgdheid gesproken te hebben. 'Racisme staat ver van mij af. Ik ga ervan uit dat elke gemeenschap evenveel talent heeft. Ik wil niet dat dat verspild wordt. Ik zie veel te vaak dat handel van drugs in handen is van Marokkaanse jongeren. Dat is spijtig want ze maken er hun familie en zichzelf mee kapot.'Over integratie had De Wever te zeggen dat er vroeger geen aanbod was. Nu zijn er gratis taal- en integratielessen, en dat is op het conto van zijn N-VA te schrijven, dixit de voorzitter. Inpikkend op De Wever, die zegt te geloven in goede voorbeelden, vroeg Taouil of hij - naar het voorbeeld van Barack Obama en andere leiders - een iftar-maaltijd (die gegeten wordt na zonsondergang tijdens de islamitische vastenmaand, de ramadan) zou organiseren op het Schoon Verdiep? 'Ik neem uw suggestie mee. Veel van wat we doen, gebeurt in het geborgene.' De Wever gaf toe dat hij als burgemeester eens een publiek optreden in een moskee moest doen. 'De islam moet een onderdeel van de oplossing zijn,' benadrukte hij. 'Vandaag komt de islam te veel in het nieuws als deel van het probleem. Een meer professionele organisatie kan helpen. Maar u heeft gelijk dat we meer moeten naar buiten treden.'Hoe komt dat maar vijf van de 50 moskeeën erkend zijn, wilde Taouil weten? 'Wij zijn vragende partij voor meer professionaliteit en meer erkenningen.'Wat verwacht De Wever van een moskee? 'Een moskee is het centrum van het geloofs- en sociale leven. Dat is een verschil met de kerken. Moskeeën kunnen sleutels zijn, voorbeelden van hoe het kan. Als je zegt dat islam een deel van de oplossing kan zijn, dan moeten mensen dat zien.' Een beter georganiseerde islam kan een troef zijn om bijvoorbeeld het salafisme weg te houden, meent De Wever, 'om mensen op het juiste pad te houden.' Er is geen slechte wil bij N-VA of de Vlaamse regering inzake de erkenning van moskeeën, benadrukte De Wever nog. 'Er zijn politici die elke moskee waar een koran ligt, willen sluiten. Dat is bij mij niet zo.' Interviewer imam Nordine Taouil gaf te kennen blij te zijn dat De Wever daarin klaarheid schiep.Er zou geen tegenstelling mogen zijn tussen goede burger en goede moslim zijn, antwoorde De Wever op de vraag naar wat een Europese islam moet zijn. En quid een volwaardige imamopleiding in België, Vlaanderen? 'Dat is een voordeel voor iedereen. Wij zijn daar zeker voor.' Taouil vroeg ook meer duidelijkheid omtrent het Offerfeest en de discussie rond het onverdoofd slachten. De Wever gaf toe dat hij nog niet kon antwoorden op die vraag, en dat hij dat betreurde. Hij legde ook uit dat hij in die discussie tussen twee vuren staat: enerzijds de moslims die hechten aan hun traditie, en anderzijds de grote groep mensen die vallen over het onverdoofd slachten van dieren.