'Wie het woord crisis hoort, denkt aan de financiële en economische crisis. Maar die benadering is veel te materieel en te eenzijdig. Er is ook een crisis op vele andere vlakken: ecologie en milieu, sociale samenhang, zingeving.' Zo verantwoordt Roger Pauly de titel van zijn inhoudelijke en geestelijke testament als voorzitter van de Gezinsbond. Eind dit jaar zet hij na 12 jaar een punt achter zijn mandaat aan de leiding van een sociale organisatie met 280.000 aangesloten gezinnen.

In zijn boek De crisis in onszelf' is Pauly zeer kritisch over de houding van de politiek, de media en het maatschappelijke middenveld tegenover de overheersing van de economie. Ook zijn oordeel over het instituut kerk is hard. 'De kerk - door mijn verleden is dat de katholieke kerk - heeft het voornamelijk over het geloof als kennis van geboden, dogma's en symbolen. Maar dat is de buitenkant, terwijl de mensen godzoekers zijn. Ik heb het dan niet over god als een persoon, maar als een oerkracht', aldus Pauly. 'De vele affaires omtrent kindermisbruik binnen de kerk hebben de kloof tussen het vormelijke vertoon en de behoefte van mensen aan spirituele ervaring hemelsbreed gemaakt. Voor mezelf is daardoor de deur naar het instituut kerk dichtgeslagen.'

De afscheidnemende voorzitter van de Gezinsbond pakt in zijn boek uit met een verrassende plot. De wereld zal vrouwelijk worden volgens hem. Pauly: 'Tot aan de Verlichting moesten de mensen hun verstand op nul zetten. Toen kwam de reactie van de rede. Sindsdien zijn we vooruitgegaan van een zeer stoffelijke naar een onstoffelijke wereld. En dat proces zal zich in de postmoderne samenleving voortzetten. We gaan van de buiten- naar de binnenkant, van de rede naar de intuïtie. Daarbij worden het economische en het materiële automatisch minder belangrijk. Tegelijk winnen vrouwelijke waarden aan belang. De opkomst van de knuffelcultuur en modewoorden zoals invoelen en uitstralen wijzen daar al op. Vrouwelijk denken en moederlijkheid, maar dan niet uitsluitend in de betekenis van kinderen krijgen, zullen de toon zetten.' (PAM) Roger Pauly, De crisis in onszelf - Uitdagingen voor gezin en samenleving, Lannoo, 350 blz., 22,99 euro, ISBN 9789020995183.

Lees ook in Knack deze week het volledige interview met Roger Pauly.

'Wie het woord crisis hoort, denkt aan de financiële en economische crisis. Maar die benadering is veel te materieel en te eenzijdig. Er is ook een crisis op vele andere vlakken: ecologie en milieu, sociale samenhang, zingeving.' Zo verantwoordt Roger Pauly de titel van zijn inhoudelijke en geestelijke testament als voorzitter van de Gezinsbond. Eind dit jaar zet hij na 12 jaar een punt achter zijn mandaat aan de leiding van een sociale organisatie met 280.000 aangesloten gezinnen. In zijn boek De crisis in onszelf' is Pauly zeer kritisch over de houding van de politiek, de media en het maatschappelijke middenveld tegenover de overheersing van de economie. Ook zijn oordeel over het instituut kerk is hard. 'De kerk - door mijn verleden is dat de katholieke kerk - heeft het voornamelijk over het geloof als kennis van geboden, dogma's en symbolen. Maar dat is de buitenkant, terwijl de mensen godzoekers zijn. Ik heb het dan niet over god als een persoon, maar als een oerkracht', aldus Pauly. 'De vele affaires omtrent kindermisbruik binnen de kerk hebben de kloof tussen het vormelijke vertoon en de behoefte van mensen aan spirituele ervaring hemelsbreed gemaakt. Voor mezelf is daardoor de deur naar het instituut kerk dichtgeslagen.' De afscheidnemende voorzitter van de Gezinsbond pakt in zijn boek uit met een verrassende plot. De wereld zal vrouwelijk worden volgens hem. Pauly: 'Tot aan de Verlichting moesten de mensen hun verstand op nul zetten. Toen kwam de reactie van de rede. Sindsdien zijn we vooruitgegaan van een zeer stoffelijke naar een onstoffelijke wereld. En dat proces zal zich in de postmoderne samenleving voortzetten. We gaan van de buiten- naar de binnenkant, van de rede naar de intuïtie. Daarbij worden het economische en het materiële automatisch minder belangrijk. Tegelijk winnen vrouwelijke waarden aan belang. De opkomst van de knuffelcultuur en modewoorden zoals invoelen en uitstralen wijzen daar al op. Vrouwelijk denken en moederlijkheid, maar dan niet uitsluitend in de betekenis van kinderen krijgen, zullen de toon zetten.' (PAM) Roger Pauly, De crisis in onszelf - Uitdagingen voor gezin en samenleving, Lannoo, 350 blz., 22,99 euro, ISBN 9789020995183.