"Alle grote partijen hebben iemand in het directiecomité, iedereen was op de hoogte. CD&V en Open Vld doen gewoon mee met de sp.a. Zelfs de groenen hadden met Wouter De Vriendt iemand in het directiecomité. Die roerde zich ook niet", aldus Dedecker woensdag. "Ik heb nooit in het directiecomité van de vismijn gezeten. Sinds 2007 zit ik wel in de raad van bestuur van de vismijn", vertelt Wouter De Vriendt. Het gerechtelijk onderzoek naar de fraude stamt al van 2004, toen was De Vriendt nog niet politiek actief. "Verder wil ik ook nog benadrukken dat ik in die raad van bestuur wel degelijk verschillende keren luid aan de alarmbel heb getrokken. Ook binnen de gemeenteraad interpelleerde ik de meerderheidspartijen sp.a, Open Vld en CD&V over de gang van zaken in de vismijn van Oostende. Het klopt dus niet dat ik mij niet roerde." (COR 130)

"Alle grote partijen hebben iemand in het directiecomité, iedereen was op de hoogte. CD&V en Open Vld doen gewoon mee met de sp.a. Zelfs de groenen hadden met Wouter De Vriendt iemand in het directiecomité. Die roerde zich ook niet", aldus Dedecker woensdag. "Ik heb nooit in het directiecomité van de vismijn gezeten. Sinds 2007 zit ik wel in de raad van bestuur van de vismijn", vertelt Wouter De Vriendt. Het gerechtelijk onderzoek naar de fraude stamt al van 2004, toen was De Vriendt nog niet politiek actief. "Verder wil ik ook nog benadrukken dat ik in die raad van bestuur wel degelijk verschillende keren luid aan de alarmbel heb getrokken. Ook binnen de gemeenteraad interpelleerde ik de meerderheidspartijen sp.a, Open Vld en CD&V over de gang van zaken in de vismijn van Oostende. Het klopt dus niet dat ik mij niet roerde." (COR 130)