De werkzaamheidsgraad geeft het aandeel werkenden aan uitgedrukt in procenten van de bevolking tussen 20 en 64 jaar. In België (68,5 in 2017) ligt dat percentage al jaren ver beneden het gemiddelde van de 28 lidstaten van de Europese Unie (72 procent in 2017). Vlaanderen behaalde in 2017 een werkzaamheidsgraad van 73 proce...