Af en toe zijn jagers vermakelijke jongens (en hier en daar een meisje). Neem nu het voorstel om na de gemeenteraadsverkiezingen in de Limburgse gemeenten die met een 'everzwijnprobleem' zitten, een 'schepen voor de jacht' aan te stellen.
...

Af en toe zijn jagers vermakelijke jongens (en hier en daar een meisje). Neem nu het voorstel om na de gemeenteraadsverkiezingen in de Limburgse gemeenten die met een 'everzwijnprobleem' zitten, een 'schepen voor de jacht' aan te stellen. De Hubertus Vereniging Vlaanderen (de jagerslobby) zit blijkbaar met een schrijnend gebrek aan inspiratie. Waarom dan niet gewoon een 'schepen voor everzwijnenjacht' aanstellen (of in één moeite door een 'schepen voor everzwijnen- en wolvenjacht', want wolven in Vlaanderen, daar hebben jagers het nog altijd moeilijk mee)? Een schepen voor natuur of milieu is blijkbaar niet genoeg. Het illustreert dat jacht voor jagers niet louter een kwestie is van natuurbeheer.Wat me sterker intrigeerde, is dat sinds een aantal maanden het concept 'sniper' circuleert in een jagerscontext. Het viel me onlangs nog op, toen het opdook in berichtgeving over de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest in het zuiden van Wallonië. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) zou het idee gelanceerd hebben als een van de mogelijke voorstellen om everzwijnen (potentiële dragers van de voor varkens dodelijke ziekte) in besmette gebieden te liquideren. Een sniper zou dan iemand zijn die onder meer 's nachts met nachtkijkers zou mogen jagen. Ik heb de jongste tijd zelden sneller een reactie gehad als die van het kabinet van Ducarme op mijn vraag wat er precies met een 'sniper' bedoeld werd. Zijn woordvoerster reageerde (in gebrekkig Nederlands, later in het Frans - dat ging gemakkelijker) met de boodschap dat haar minister zoiets nooit had voorgesteld, dat het een vorm van wishful thinking leek van landbouw- en jachtorganisaties, en dat er voor het gebruik van apparatuur als nachtkijkers sowieso toestemming nodig was van de minister van Justitie.Dat is Koen Geens (CD&V). Zijn kabinet reageerde vrij snel op mijn vraag of er ooit al zo'n toestemming gegeven was. Geens' woordvoerster liet weten dat de term 'sniper' niet vermeld is in de wapenwetgeving, en officieel alleen van toepassing is op het leger en speciale eenheden van de politie. Die hebben er speciale wapens voor, waar jagers (officieel) geen gebruik van mogen maken. 'Nachtlenzen' (zoals infraroodkijkers) zijn verboden onderdelen - gebruik ervan zou een wetswijziging vergen. Het kabinet verklaarde dat er nooit officieel toestemming is gegeven voor een afwijking van de regelgeving.Omdat de jacht een regionale bevoegdheid is, stelde ik de vraag aan ons Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of zij 'snipers' inzetten. Een tijdje geleden vernam ik toevallig dat een 'sniper' een vos zou hebben geliquideerd die een kolonie beschermde vogels had verwoest. Er kwam niet onmiddellijk antwoord, zodat ik de vraag ook stelde aan het kabinet van Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor de jacht en het ANB. Een dag later kwam er al een omstandig antwoord van haar woordvoerder. Er bestaat geen definitie van de term 'sniper' in de context van de jachtwetgeving. De term is evenmin gebruikt of toegelicht in een dienstnota of richtlijn van het ANB. Het is dus geen apart statuut. Wat uitzonderlijk wel eens gebeurt (bijvoorbeeld voor de bestrijding van de muntjak - een uit gevangenschap ontsnapte kleine hertensoort) is dat het ANB beroep doet op een jager, 'die bewezen heeft over uitzonderlijke schutterscapaciteiten te beschikken om snel en lokaal in te grijpen'. De man (!) oefent zijn opdracht dan uit via een vrijwilligersovereenkomst (aan onkostenvergoeding). Maar hij kan dat alleen doen binnen de regelgeving van de jachtwetgeving. Nachtkijkers zijn uit den boze.Het lijkt er dus op dat ook de term 'sniper' een doorzichtige poging van de jachtsector is om te proberen zichzelf wat interessanter te maken dan ze in feite is.