De federale overheidsdiensten besteden elk jaar voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten met belastinggeld. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om die aankopen efficiënter te maken. Zo zijn er 38 gemeenschappelijke contracten waarbij verschillende overheidsdiensten samen zaken als bureaumateriaal of werkkledij aankopen. Vijftig andere gemeenschappelijke contracten staan in de steigers. Maar op vlak van duurzaamheid is er nog veel werk aan de winkel, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Volgens haar informatie houdt nu slechts twee procent van de overheidsopdrachten rekening met duurzaamheid, wat slaat op milieu, sociale en ethische aspecten en innovatie. Dat cijfer moet met een korreltje zout worden genomen, omdat de diensten niet verplicht zijn om informatie over de duurzaamheid van hun aankopen door te spelen. "Toch ben ik er zeker van dat we hier een wereld te winnen hebben", zegt De Sutter. "Als het aan mij ligt is bij openbare aanbestedingen niet alleen de prijs van belang, maar zal er ook voldoende oog moeten zijn voor hoe lang een product kan meegaan, de verpakking of de impact op het klimaat." Concreet stelt De Sutter voor dat er een lijst komt met categorieën van producten die mikken op 100 procent duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om voertuigen, textiel, ICT-materiaal of handgereedschap. Daarnaast wil de Groen-vicepremier met de diensten kijken of en waar ze kunnen samenwerken met bijvoorbeeld maatwerkbedrijven of kleinere kmo's. Die lijst is bovendien niet vrijblijvend, zegt De Sutter. De overheidsdiensten moeten kiezen voor duurzame producten, en als ze dat toch niet doen goed motiveren waarom. "Belastinggeld moet ook op een duurzame manier worden besteed. Als je aankopen doet met belastinggeld, brengt dat verantwoordelijkheid met zich mee en een voorbeeldfunctie. Voor mij is dat de logica zelve." Het plan van De Sutter ligt vrijdag/vandaag op tafel van de ministerraad. (Belga)

De federale overheidsdiensten besteden elk jaar voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten met belastinggeld. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om die aankopen efficiënter te maken. Zo zijn er 38 gemeenschappelijke contracten waarbij verschillende overheidsdiensten samen zaken als bureaumateriaal of werkkledij aankopen. Vijftig andere gemeenschappelijke contracten staan in de steigers. Maar op vlak van duurzaamheid is er nog veel werk aan de winkel, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Volgens haar informatie houdt nu slechts twee procent van de overheidsopdrachten rekening met duurzaamheid, wat slaat op milieu, sociale en ethische aspecten en innovatie. Dat cijfer moet met een korreltje zout worden genomen, omdat de diensten niet verplicht zijn om informatie over de duurzaamheid van hun aankopen door te spelen. "Toch ben ik er zeker van dat we hier een wereld te winnen hebben", zegt De Sutter. "Als het aan mij ligt is bij openbare aanbestedingen niet alleen de prijs van belang, maar zal er ook voldoende oog moeten zijn voor hoe lang een product kan meegaan, de verpakking of de impact op het klimaat." Concreet stelt De Sutter voor dat er een lijst komt met categorieën van producten die mikken op 100 procent duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om voertuigen, textiel, ICT-materiaal of handgereedschap. Daarnaast wil de Groen-vicepremier met de diensten kijken of en waar ze kunnen samenwerken met bijvoorbeeld maatwerkbedrijven of kleinere kmo's. Die lijst is bovendien niet vrijblijvend, zegt De Sutter. De overheidsdiensten moeten kiezen voor duurzame producten, en als ze dat toch niet doen goed motiveren waarom. "Belastinggeld moet ook op een duurzame manier worden besteed. Als je aankopen doet met belastinggeld, brengt dat verantwoordelijkheid met zich mee en een voorbeeldfunctie. Voor mij is dat de logica zelve." Het plan van De Sutter ligt vrijdag/vandaag op tafel van de ministerraad. (Belga)