Door de coronacrisis worden steeds meer mensen geconfronteerd met scholen, kinderdagverblijven of voorzieningen voor personen met een handicap die sluiten. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft nu samen met de verschillende overheidsdiensten en de vakbonden een regeling uitgewerkt en in een omzendbrief gegoten. Die is vandaag in het Staatsblad verschenen. Als ambtenaren, zowel statutairen als contractuelen, geconfronteerd worden met een sluiting en er is geen alternatieve opvang voorzien, dan kunnen ze automatisch telewerken (wat al de norm is sinds 18 oktober). Wanneer telewerk door de specifieke functie niet mogelijk is, kunnen ze in overleg met de leidinggevende een andere taak krijgen. Als de combinatie tussen werk en zorg voor het kind echt niet mogelijk is, kan men terugvallen op een dienstvrijstelling. Ouders kunnen ook beslissen geen gebruik te maken van dit systeem, waarbij ze ter beschikking blijven van de werkgever, door verlof of eventueel recuperatieverlof op te nemen. Met de regeling wil Groen-minister De Sutter de combinatie werk en gezin voor ambtenaren met kinderen leefbaar houden. De Sutter: "Ik vond het belangrijk hier snel werk van te maken in overleg met de betrokken diensten. Er bereiken me meer en meer berichten van mensen die de combinatie werk en opvang van kinderen niet meer goed gebolwerkt krijgen. Op die manier hopen we ook voor de ambtenaren, zowel contractuelen als statutairen, een oplossing aan te reiken die de combinatie werk en gezin in deze moeilijke tijden toch mogelijk maakt." De omzendbrief treedt retroactief in werking vanaf 1 oktober. (Belga)

Door de coronacrisis worden steeds meer mensen geconfronteerd met scholen, kinderdagverblijven of voorzieningen voor personen met een handicap die sluiten. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft nu samen met de verschillende overheidsdiensten en de vakbonden een regeling uitgewerkt en in een omzendbrief gegoten. Die is vandaag in het Staatsblad verschenen. Als ambtenaren, zowel statutairen als contractuelen, geconfronteerd worden met een sluiting en er is geen alternatieve opvang voorzien, dan kunnen ze automatisch telewerken (wat al de norm is sinds 18 oktober). Wanneer telewerk door de specifieke functie niet mogelijk is, kunnen ze in overleg met de leidinggevende een andere taak krijgen. Als de combinatie tussen werk en zorg voor het kind echt niet mogelijk is, kan men terugvallen op een dienstvrijstelling. Ouders kunnen ook beslissen geen gebruik te maken van dit systeem, waarbij ze ter beschikking blijven van de werkgever, door verlof of eventueel recuperatieverlof op te nemen. Met de regeling wil Groen-minister De Sutter de combinatie werk en gezin voor ambtenaren met kinderen leefbaar houden. De Sutter: "Ik vond het belangrijk hier snel werk van te maken in overleg met de betrokken diensten. Er bereiken me meer en meer berichten van mensen die de combinatie werk en opvang van kinderen niet meer goed gebolwerkt krijgen. Op die manier hopen we ook voor de ambtenaren, zowel contractuelen als statutairen, een oplossing aan te reiken die de combinatie werk en gezin in deze moeilijke tijden toch mogelijk maakt." De omzendbrief treedt retroactief in werking vanaf 1 oktober. (Belga)