Nadat gisteren de commissie Buitenlandse Zaken met een wisselmeerderheid een resolutie goedkeurde over het migratiepact van Marrakesh, komt vandaag de voltallige Kamer bij elkaar. In het parlement zal premier Charles Michel een toespraak geven. Fractieleider van N-VA Peter De Roover, die met zijn partij sinds eind oktober tegen het migratiepact pleit, verwacht dat Michel klaarheid zal scheppen.

De Roover vindt niet dat zijn partij een bocht maakt ten opzichte van de rode lijnen die eerder zijn getrokken. 'Deze regering gaat het migratiepact van Marrakesh niet goedkeuren', aldus De Roover. Maar in welke hoedanigheid stapt de premier dan het vliegtuig op? Hij heeft immers aangegeven dat hij hoe dan ook naar Marrakesh zal gaan. 'Ik verwacht dat premier Michel in het parlement straks duidelijkheid schept over wat hij precies in Marrakesh zal doen en wie hij er zal vertegenwoordigen. Dat zal ook de oppositie hem vragen. Ons punt is niet dat er niemand naar Marrakesh gaat, maar wel dat iemand daar expliciet zegt dat wij het verdrag niet goedkeuren. Krijgen we die duidelijkheid niet, dan zullen onze ministers - in wiens naam Michel in de hoedanigheid van premier spreekt - hem op de ministerraad van vrijdag vragen wat zijn bedoeling precies is', vult de Roover aan.

Nadat gisteren de commissie Buitenlandse Zaken met een wisselmeerderheid een resolutie goedkeurde over het migratiepact van Marrakesh, komt vandaag de voltallige Kamer bij elkaar. In het parlement zal premier Charles Michel een toespraak geven. Fractieleider van N-VA Peter De Roover, die met zijn partij sinds eind oktober tegen het migratiepact pleit, verwacht dat Michel klaarheid zal scheppen. De Roover vindt niet dat zijn partij een bocht maakt ten opzichte van de rode lijnen die eerder zijn getrokken. 'Deze regering gaat het migratiepact van Marrakesh niet goedkeuren', aldus De Roover. Maar in welke hoedanigheid stapt de premier dan het vliegtuig op? Hij heeft immers aangegeven dat hij hoe dan ook naar Marrakesh zal gaan. 'Ik verwacht dat premier Michel in het parlement straks duidelijkheid schept over wat hij precies in Marrakesh zal doen en wie hij er zal vertegenwoordigen. Dat zal ook de oppositie hem vragen. Ons punt is niet dat er niemand naar Marrakesh gaat, maar wel dat iemand daar expliciet zegt dat wij het verdrag niet goedkeuren. Krijgen we die duidelijkheid niet, dan zullen onze ministers - in wiens naam Michel in de hoedanigheid van premier spreekt - hem op de ministerraad van vrijdag vragen wat zijn bedoeling precies is', vult de Roover aan.