Tijdens de bespreking van de resolutie die instemt met het VN-migratiepact, benadrukte De Roover dat een beslissing om in te stemmen met het pact, moet worden genomen in de regering. 'Indien deze resolutie wordt goedgekeurd, dan komt die bij de regering terecht en dan zou ik graag weten welke beslissing de regering zal nemen', stelde hij.

Daarbij kwam hij terug op de richtlijn van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders van begin oktober over de goedkeuring van het pact. Die instructie bevestigde de instemming die op 12 september werd gegeven tijdens de zogenaamde Coormulti-vergadering. 'Een Coormuliti is een ambtelijk orgaan en treedt niet in de plaats van de politieke besluitvorming. In de Coormulti worden geen politieke beslissingen genomen. En de regering beslist in overeenstemming tussen de vier regeringspartijen'.

De oppositie floot de N-VA-fractieleider daarbij terug. 'De nota van het kabinet-Reynders is niet iets ambtelijk. Reynders is de minister van Buitenlandse Zaken van de regering, waar ook Jan Jambon en Theo Francken deel van uitmaken', stelde Kristof Calvo (Groen). 'Na 4,5 jaar kent u het abc van het functioneren van een regering nog altijd niet', pikte Dirk Van der Maelen (sp.a) daarop in. 'Als in de Coormulti een beslissing wordt genomen, dan wordt die op een hoger niveau gebracht door een lid indien die het niet eens is. Waar heeft de N-VA gevraagd het punt op de ministerraad te brengen? U hebt dit niet gedaan'De sp.a'er kreeg ook applaus vanop de CD&V-banken bij zijn onderbreking.

Ook Hendrik Vuye stelde dat N-VA twee jaar heeft meegeschreven aan het pact. 'Alle opmerkingen uit de regering werden opgenomen in dit pact. U moet niet doen alsof u zich nu verzet. Het is uw pact, waar Theo Francken aan heeft meegeschreven. U voert oppositie tegen uw pact'. Filip Dewinter (Vlaams Belang) daagde de N-VA uit de regering te verlaten, als het pact wordt goedgekeurd. Ook Catherine Fonck (cdH) en Raoul Hedebouw (PVDA) stelden zich vragen in die richting.

Tijdens de bespreking van de resolutie die instemt met het VN-migratiepact, benadrukte De Roover dat een beslissing om in te stemmen met het pact, moet worden genomen in de regering. 'Indien deze resolutie wordt goedgekeurd, dan komt die bij de regering terecht en dan zou ik graag weten welke beslissing de regering zal nemen', stelde hij. Daarbij kwam hij terug op de richtlijn van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders van begin oktober over de goedkeuring van het pact. Die instructie bevestigde de instemming die op 12 september werd gegeven tijdens de zogenaamde Coormulti-vergadering. 'Een Coormuliti is een ambtelijk orgaan en treedt niet in de plaats van de politieke besluitvorming. In de Coormulti worden geen politieke beslissingen genomen. En de regering beslist in overeenstemming tussen de vier regeringspartijen'. De oppositie floot de N-VA-fractieleider daarbij terug. 'De nota van het kabinet-Reynders is niet iets ambtelijk. Reynders is de minister van Buitenlandse Zaken van de regering, waar ook Jan Jambon en Theo Francken deel van uitmaken', stelde Kristof Calvo (Groen). 'Na 4,5 jaar kent u het abc van het functioneren van een regering nog altijd niet', pikte Dirk Van der Maelen (sp.a) daarop in. 'Als in de Coormulti een beslissing wordt genomen, dan wordt die op een hoger niveau gebracht door een lid indien die het niet eens is. Waar heeft de N-VA gevraagd het punt op de ministerraad te brengen? U hebt dit niet gedaan'De sp.a'er kreeg ook applaus vanop de CD&V-banken bij zijn onderbreking. Ook Hendrik Vuye stelde dat N-VA twee jaar heeft meegeschreven aan het pact. 'Alle opmerkingen uit de regering werden opgenomen in dit pact. U moet niet doen alsof u zich nu verzet. Het is uw pact, waar Theo Francken aan heeft meegeschreven. U voert oppositie tegen uw pact'. Filip Dewinter (Vlaams Belang) daagde de N-VA uit de regering te verlaten, als het pact wordt goedgekeurd. Ook Catherine Fonck (cdH) en Raoul Hedebouw (PVDA) stelden zich vragen in die richting.