Volgens de Open Vld-politicus kan zo'n registratie helpen bij het "blootleggen van discriminatie door en racisme bij de politie". De Padt verwijst naar de recente incidenten waarbij politiediensten discriminerend zouden hebben opgetreden. Om na te gaan hoe groot het probleem echt is, zou het registreren van de etniciteit "een hulpmiddel" kunnen zijn, meent De Padt.

"Het niet registreren van etniciteit is vanuit het oogpunt van een anti-racistisch beleid misschien begrijpelijk. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de niet-registratie een aantal nadelen met zich mee brengt. Door de niet-registratie gaat immers een mogelijk belangrijke signaalwerking verloren en wordt het bovendien moeilijker om zicht te krijgen op een mogelijke etnische oriëntering van het politionele apparaat", aldus de Open Vld-burgemeester.

De Padt verwijst naar Verenigd Koninkrijk als goed praktijkvoorbeeld. Daar wordt de etniciteit al geregistreerd bij 'police stops' of controles. "Deze registratie wordt publiek gemaakt en draagt zo bij tot de accountability (verantwoording) van de politie en kan desgevallend leiden tot bijsturing van de politiehouding ten opzichte van minderheden." (Belga/NSK)

Volgens de Open Vld-politicus kan zo'n registratie helpen bij het "blootleggen van discriminatie door en racisme bij de politie". De Padt verwijst naar de recente incidenten waarbij politiediensten discriminerend zouden hebben opgetreden. Om na te gaan hoe groot het probleem echt is, zou het registreren van de etniciteit "een hulpmiddel" kunnen zijn, meent De Padt."Het niet registreren van etniciteit is vanuit het oogpunt van een anti-racistisch beleid misschien begrijpelijk. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de niet-registratie een aantal nadelen met zich mee brengt. Door de niet-registratie gaat immers een mogelijk belangrijke signaalwerking verloren en wordt het bovendien moeilijker om zicht te krijgen op een mogelijke etnische oriëntering van het politionele apparaat", aldus de Open Vld-burgemeester.De Padt verwijst naar Verenigd Koninkrijk als goed praktijkvoorbeeld. Daar wordt de etniciteit al geregistreerd bij 'police stops' of controles. "Deze registratie wordt publiek gemaakt en draagt zo bij tot de accountability (verantwoording) van de politie en kan desgevallend leiden tot bijsturing van de politiehouding ten opzichte van minderheden." (Belga/NSK)