De voorbije weken en maanden is er druk gediscussieerd over de rol en de verantwoordelijkheid van de OVAM in het dossier van de PFOS-vervuiling door chemiereus 3M in en rond Zwijndrecht. Wanneer wist de OVAM van de vervuiling en heeft ze daar adequaat op gereageerd? En is de OVAM in 2017 onder druk gezet om niet te communiceren? De OVAM hulde zich tot nog toe grotendeels in stilzwijgen over het PFOS-dossier. Volgens OVAM-topvrouw Henny De Baets was dat een bewuste keuze. Het dossier is volgens haar "zo complex en omvangrijk dat het niet in quotes of interviews te vatten is". De Baets betreurt ook de lekken van de voorbije weken. In haar openingsstatement benadrukte De Baets dat de OVAM zich steeds "consequent aan haar bevoegdheden heeft gehouden", zowel wat de bodemsanering van 3M betreft als in het dossier van het grondverzet door Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Wat de bodemsanering betreft, heeft de OVAM 3M volgens De Baets "steeds voor zijn saneringsplicht gesteld". De Baets somde alle stappen sinds de jaren '90 op. Maar doorheen de jaren was er "geen enkele meting of advies van een erkend deskundige die wees op mogelijk toxicologische risico's van de bodemverontreiniging". "Pas nadat de OVAM in 2020 nieuwe bodemsaneringsnormen heeft gepubliceerd is er sprake van een mogelijk risico en dat wordt momenteel onderzocht", aldus De Baets. De Baets hamerde er wel op dat de wetenshcappelijke kennis en inzichten rond PFAS en PFOS de voorbije decennia sterk zijn geëvolueerd. Daarom zou het volgens haar fout zijn om met een actuele bril naar het verleden te kijken. Zo zijn de meest recente toetsingswaarden "duizenden malen strenger" dan ten tijde van het bodemonderzoek van 2004-2006. Volgens de OVAM-topvrouw is het belangrijk om de PFAS-problematiek nog beter in kaart te brengen. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd geen verbod op PFAS en produceert ook 3M nog steeds bepaalde PFAS. "Is dat dweilen met de kraan open? Welke risico's zijn we bereid te nemen?", vraagt De Baets zich af. "En moeten we de normen van het Europees agentschap EFSA rigoureus omzetten in bodemsaneringsnormen? Willen we gaan naar nog scherpere bodemwaarden, want dat zou kunnen betekenen dat landbouw en grote infrastructuurwerken quasi onmogelijk worden", besluit de OVAM-topvrouw. (Belga)

De voorbije weken en maanden is er druk gediscussieerd over de rol en de verantwoordelijkheid van de OVAM in het dossier van de PFOS-vervuiling door chemiereus 3M in en rond Zwijndrecht. Wanneer wist de OVAM van de vervuiling en heeft ze daar adequaat op gereageerd? En is de OVAM in 2017 onder druk gezet om niet te communiceren? De OVAM hulde zich tot nog toe grotendeels in stilzwijgen over het PFOS-dossier. Volgens OVAM-topvrouw Henny De Baets was dat een bewuste keuze. Het dossier is volgens haar "zo complex en omvangrijk dat het niet in quotes of interviews te vatten is". De Baets betreurt ook de lekken van de voorbije weken. In haar openingsstatement benadrukte De Baets dat de OVAM zich steeds "consequent aan haar bevoegdheden heeft gehouden", zowel wat de bodemsanering van 3M betreft als in het dossier van het grondverzet door Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Wat de bodemsanering betreft, heeft de OVAM 3M volgens De Baets "steeds voor zijn saneringsplicht gesteld". De Baets somde alle stappen sinds de jaren '90 op. Maar doorheen de jaren was er "geen enkele meting of advies van een erkend deskundige die wees op mogelijk toxicologische risico's van de bodemverontreiniging". "Pas nadat de OVAM in 2020 nieuwe bodemsaneringsnormen heeft gepubliceerd is er sprake van een mogelijk risico en dat wordt momenteel onderzocht", aldus De Baets. De Baets hamerde er wel op dat de wetenshcappelijke kennis en inzichten rond PFAS en PFOS de voorbije decennia sterk zijn geëvolueerd. Daarom zou het volgens haar fout zijn om met een actuele bril naar het verleden te kijken. Zo zijn de meest recente toetsingswaarden "duizenden malen strenger" dan ten tijde van het bodemonderzoek van 2004-2006. Volgens de OVAM-topvrouw is het belangrijk om de PFAS-problematiek nog beter in kaart te brengen. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd geen verbod op PFAS en produceert ook 3M nog steeds bepaalde PFAS. "Is dat dweilen met de kraan open? Welke risico's zijn we bereid te nemen?", vraagt De Baets zich af. "En moeten we de normen van het Europees agentschap EFSA rigoureus omzetten in bodemsaneringsnormen? Willen we gaan naar nog scherpere bodemwaarden, want dat zou kunnen betekenen dat landbouw en grote infrastructuurwerken quasi onmogelijk worden", besluit de OVAM-topvrouw. (Belga)