‘De NMBS gaat nog steeds gebukt onder politieke inmenging’

Decennialange politieke bemoeienissen, rigide structuren, halsstarrige vakbonden en geldverspillende praktijken hebben tot een hopeloze toestand bij de spoorwegen geleid.