Met die vraag stapten professor Marc Swyngedouw en Koen Abts van de K.U.Leuven tussen oktober vorig jaar en februari dit jaar naar 711 kiezers. Via een postenquête kwamen nog eens 1190 mensen aan het woord.

De N-VA-kiezer is op vele vlakken een doorsnee-Vlaming. De partij trekt mensen aan van alle leeftijden, al scoort ze iets minder goed bij 65-plussers. Hogeropgeleiden voelen zich meer aangetrokken tot de partij van Bart De Wever dan mensen met hoogstens een diploma lager onderwijs. Zelfstandigen en laaggeschoolden zijn minder N-VA-gezind dan hoge kaderleden en professionals.

De N-VA-kiezer is katholiek, maar een kerkbezoek is uitzonderlijk. Hij is samen met de Vlaams Belangkiezer het meest Vlaamsgezind van alle kiezers. Hij heeft relatief weinig vertrouwen in de politiek, zijn houding ten aanzien van migranten is sceptisch en criminaliteit moet volgens hem eerder handhandig aangepakt worden. Op die vlakken steekt alleen de kiezer van het Vlaams Belang hem naar de kroon. Op economisch vlak is hij liberaal ingesteld, zij het niet in dezelfde mate als de Open VLD-kiezer. De N-VA heeft haar electoraat gevonden in de niche tussen enerzijds CD&V en Open VLD en anderzijds Vlaams Belang.

In 2010 wist de N-VA veel nieuwe kiezers naar zich toe te trekken, al gebeurde dat opvallend laat. Zowat de helft van de nieuwelingen besloot pas in de laatste dagen voor 13 juni N-VA te stemmen, 20 procent deed dat op de verkiezingsdag zelf. Een kwart van de nieuw verworven kiezers heeft bovendien overwogen om voor een andere partij te kiezen. Die weifelende nieuwkomers ook bij de volgende verkiezingen over de streep halen, is de grote uitdaging voor N-VA. (IP)

Met die vraag stapten professor Marc Swyngedouw en Koen Abts van de K.U.Leuven tussen oktober vorig jaar en februari dit jaar naar 711 kiezers. Via een postenquête kwamen nog eens 1190 mensen aan het woord. De N-VA-kiezer is op vele vlakken een doorsnee-Vlaming. De partij trekt mensen aan van alle leeftijden, al scoort ze iets minder goed bij 65-plussers. Hogeropgeleiden voelen zich meer aangetrokken tot de partij van Bart De Wever dan mensen met hoogstens een diploma lager onderwijs. Zelfstandigen en laaggeschoolden zijn minder N-VA-gezind dan hoge kaderleden en professionals. De N-VA-kiezer is katholiek, maar een kerkbezoek is uitzonderlijk. Hij is samen met de Vlaams Belangkiezer het meest Vlaamsgezind van alle kiezers. Hij heeft relatief weinig vertrouwen in de politiek, zijn houding ten aanzien van migranten is sceptisch en criminaliteit moet volgens hem eerder handhandig aangepakt worden. Op die vlakken steekt alleen de kiezer van het Vlaams Belang hem naar de kroon. Op economisch vlak is hij liberaal ingesteld, zij het niet in dezelfde mate als de Open VLD-kiezer. De N-VA heeft haar electoraat gevonden in de niche tussen enerzijds CD&V en Open VLD en anderzijds Vlaams Belang. In 2010 wist de N-VA veel nieuwe kiezers naar zich toe te trekken, al gebeurde dat opvallend laat. Zowat de helft van de nieuwelingen besloot pas in de laatste dagen voor 13 juni N-VA te stemmen, 20 procent deed dat op de verkiezingsdag zelf. Een kwart van de nieuw verworven kiezers heeft bovendien overwogen om voor een andere partij te kiezen. Die weifelende nieuwkomers ook bij de volgende verkiezingen over de streep halen, is de grote uitdaging voor N-VA. (IP)