De zorgsector is traditioneel een sector met duidelijk meer vrouwelijke dan mannelijke werknemers. Cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers heeft opgevraagd, bevestigen dat ook. Van de 124.260 erkenningen voor een zorgberoep die door het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorbije 6 jaar werden afgeleverd, gingen er 94.120 vrouwen (76 procent) naar een vrouw tegenover 30.131 (24 procent) naar een man. Maar ook binnen de zorgsector zelf blijven bepaalde beroepen meer vrouwelijk dan andere. Zo worden erkenningen voor logopedisten quasi uitsluitend aan vrouwen uitgereikt. Ook meer dan negen op de tien mondhygiënisten, audiologen, klinisch orthopedagogen en apothekers die vorig jaar een erkenning kregen, zijn vrouwen. Ook bij andere beroepsgroepen scoort het aandeel mannen laag. Bij tandartsen en artsen lijkt de verdeling iets evenwichtiger. Zo ging bij deze beide groepen vorig jaar 59 procent van de erkenningen naar een vrouw en 41 procent naar een man. De enige beroepsgroep binnen de socialprofitsector waar mannen op het vlak van erkenningen de boventoon voeren, is die van de ambulanciers voor niet-dringend patiëntenvervoer. Daar ging maar 30 procent van de erkenningen naar een vrouw. Het lage aandeel mannen dat momenteel actief is in de zorgsector, biedt volgens CD&V-politica Schryvers nog veel kansen. "De genderverhoudingen binnen de zorgsector wijken sterk af van de algemene man/vrouw-verdeling op de Vlaamse arbeidsmarkt. In 2020 bedroeg die 48,5 procent vrouwen en 51,5 procent mannen. De volgende jaren zijn er duizenden bijkomende arbeidskrachten nodig in de zorg om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgvragen. Door ook mannen warm te maken voor een job in de zorg, kunnen we hier mee aan tegemoetkomen", aldus Schryvers. (Belga)

De zorgsector is traditioneel een sector met duidelijk meer vrouwelijke dan mannelijke werknemers. Cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers heeft opgevraagd, bevestigen dat ook. Van de 124.260 erkenningen voor een zorgberoep die door het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorbije 6 jaar werden afgeleverd, gingen er 94.120 vrouwen (76 procent) naar een vrouw tegenover 30.131 (24 procent) naar een man. Maar ook binnen de zorgsector zelf blijven bepaalde beroepen meer vrouwelijk dan andere. Zo worden erkenningen voor logopedisten quasi uitsluitend aan vrouwen uitgereikt. Ook meer dan negen op de tien mondhygiënisten, audiologen, klinisch orthopedagogen en apothekers die vorig jaar een erkenning kregen, zijn vrouwen. Ook bij andere beroepsgroepen scoort het aandeel mannen laag. Bij tandartsen en artsen lijkt de verdeling iets evenwichtiger. Zo ging bij deze beide groepen vorig jaar 59 procent van de erkenningen naar een vrouw en 41 procent naar een man. De enige beroepsgroep binnen de socialprofitsector waar mannen op het vlak van erkenningen de boventoon voeren, is die van de ambulanciers voor niet-dringend patiëntenvervoer. Daar ging maar 30 procent van de erkenningen naar een vrouw. Het lage aandeel mannen dat momenteel actief is in de zorgsector, biedt volgens CD&V-politica Schryvers nog veel kansen. "De genderverhoudingen binnen de zorgsector wijken sterk af van de algemene man/vrouw-verdeling op de Vlaamse arbeidsmarkt. In 2020 bedroeg die 48,5 procent vrouwen en 51,5 procent mannen. De volgende jaren zijn er duizenden bijkomende arbeidskrachten nodig in de zorg om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgvragen. Door ook mannen warm te maken voor een job in de zorg, kunnen we hier mee aan tegemoetkomen", aldus Schryvers. (Belga)