Op donderdag 17 november gaat de leidend ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond de tafel zitten met vertegenwoordigers van de vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten en het liberale VSOA. De inzet van de gesprekken is een optimale overgang bewerkstelligen van het personeel naar het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. De leidend ambtenaar, Eric Verrept, heeft hiervoor een mandaat van het voltallig VGC-college gekregen. (JDH)

Op donderdag 17 november gaat de leidend ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond de tafel zitten met vertegenwoordigers van de vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten en het liberale VSOA. De inzet van de gesprekken is een optimale overgang bewerkstelligen van het personeel naar het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. De leidend ambtenaar, Eric Verrept, heeft hiervoor een mandaat van het voltallig VGC-college gekregen. (JDH)