Op een nieuw digitaal platform, de virtuele stilte-atlas, zullen ook projecten rond stilte in kaart worden gebracht. "Een aantal vzw's en verenigingen werken momenteel rond stiltebeleving in de hoofdstad. De gegevens daarvan zullen ook op dat platform te vinden zijn. We bekijken of het mogelijk is om later een papieren versie te publiceren", aldus De Lille. In dit kader zal er ook onderzoek gevoerd worden naar traagheid, ecologie, ruimtelijke (wan)orde en stilte en landschappen. Ook het cultureel erfgoed wordt erbij betrokken. (KAV)

Op een nieuw digitaal platform, de virtuele stilte-atlas, zullen ook projecten rond stilte in kaart worden gebracht. "Een aantal vzw's en verenigingen werken momenteel rond stiltebeleving in de hoofdstad. De gegevens daarvan zullen ook op dat platform te vinden zijn. We bekijken of het mogelijk is om later een papieren versie te publiceren", aldus De Lille. In dit kader zal er ook onderzoek gevoerd worden naar traagheid, ecologie, ruimtelijke (wan)orde en stilte en landschappen. Ook het cultureel erfgoed wordt erbij betrokken. (KAV)