De Morgen schrijft vandaag dat 95 procent van de De Lijn-bussen rijdt op diesel. En het afgelopen jaar zijn er opnieuw 238 diesels besteld. De krant citeert sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke: hij stelt voor om tegen 2030 alleen nog met groene bussen te rijden. "We vergroenen volop", zegt Tom Van de Vreken. "We verrichten pionierswerk. Maar als overheid moet je ook naar het kostenplaatje kijken. Met enkel nog groene bussen zouden de kosten 50 tot 300 procent toenemen." De Lijn wijst erop dat ze de eerste waterstofbussen in 2007 in gebruik nam en daarmee een wereldprimeur had. De eerste hybride bussen werden ook in die periode ingevoerd. Ondertussen heeft De Lijn de grootste hybride vloot in de Benelux. Elektrische bussen kwamen er vorig jaar. Ook was De Lijn de eerste Europese openbaarvervoermaatschappij om op grote schaal roetfilters te installeren. "We kunnen niet overal hybride bussen invoeren", zegt De Lijn. "Ze zijn gewoonweg niet rendabel buiten de stad. Ze recupereren energie die vrijkomt uit remmen, wat een bus vaker doet in de stad. Bovendien zijn hybride bussen 40 à 50 procent duurder dan dieselbussen, en waterstof- en elektrische bussen nog veel meer." De Lijn wijst er ook op dat de technologie van de waterstof- en elektrische bussen nog "onvoldoende doorontwikkeld" is om te veralgemenen. Tot slot merkt de openbaarvervoermaatschappij op dat haar roetfilters schadelijke stofdeeltjes beperken en dat "de ene diesel (dus) de andere niet is". (Belga)

De Morgen schrijft vandaag dat 95 procent van de De Lijn-bussen rijdt op diesel. En het afgelopen jaar zijn er opnieuw 238 diesels besteld. De krant citeert sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke: hij stelt voor om tegen 2030 alleen nog met groene bussen te rijden. "We vergroenen volop", zegt Tom Van de Vreken. "We verrichten pionierswerk. Maar als overheid moet je ook naar het kostenplaatje kijken. Met enkel nog groene bussen zouden de kosten 50 tot 300 procent toenemen." De Lijn wijst erop dat ze de eerste waterstofbussen in 2007 in gebruik nam en daarmee een wereldprimeur had. De eerste hybride bussen werden ook in die periode ingevoerd. Ondertussen heeft De Lijn de grootste hybride vloot in de Benelux. Elektrische bussen kwamen er vorig jaar. Ook was De Lijn de eerste Europese openbaarvervoermaatschappij om op grote schaal roetfilters te installeren. "We kunnen niet overal hybride bussen invoeren", zegt De Lijn. "Ze zijn gewoonweg niet rendabel buiten de stad. Ze recupereren energie die vrijkomt uit remmen, wat een bus vaker doet in de stad. Bovendien zijn hybride bussen 40 à 50 procent duurder dan dieselbussen, en waterstof- en elektrische bussen nog veel meer." De Lijn wijst er ook op dat de technologie van de waterstof- en elektrische bussen nog "onvoldoende doorontwikkeld" is om te veralgemenen. Tot slot merkt de openbaarvervoermaatschappij op dat haar roetfilters schadelijke stofdeeltjes beperken en dat "de ene diesel (dus) de andere niet is". (Belga)